suomeksipå svenskain english

Längs Finlands kust och i skärgården lyser praktexemplar av gamla fyrar. Dessa bevaras inte utan aktivt underhåll och tillsyn. Suomen Majakkaseura-Finlands Fyrsällskap arbetar för bevarande av fyrarna och deras kulturella omgivning och vill skapa samlingsplatser för aktiva fyrvänner.

Seppo Laurell
Finlands fyrsällskap
Hedersordförande
 
 
Suomen Majakkaseura - har grundats för att skydda och bevara Finlands fyrar och andra säkerhetsinstallationer inom sjöfarten, samt för att slå vakt om det kulturarv fyrarna representerar. Sällskapet fungerar även som en sammanbindande länk mellan fyrintresserade personer. Finland representeras i det internationella samarbetet mellan fyrintresserade av Finlands Fyrsällskap.


Märket 130 år Foto Ann-Britt Pada


RSS feed  RSS feed?