Vår verksamhet omfattar fyrar och sjömärken

Finlands Fyrsällskaps mål är att skydda fyrarna och till dem hörande byggnader och kulturarv. Skyddsarbetet omfattar också skärgårdens och insjöarnas värdefulla båkar, kummel och fyrar. Vi informerar om fyrar och fyrtraditioner och för fram hotade fyrar till allmänhetens kännedom.
Föreningen fungera som ett samarbetsorgan för fyrentusiaster och representerar Finland i internationella sammanhang.
 • Fyrar behövs inte längre för sjöfarten. I värsta fall har dessa kulturhistoriskt värdefulla ”fyråldringar” lämnats helt vind för våg
 • Skyddsarbetet gör vi tillsammans med offentliga förvaltningen, museiverket, olika läroanstalter, lokala föreningar och våra sponsorer
 • Fyrsällskapet har egna renoveringsprojekt på fyröar: Gustavsvärn sedan år 2005 och Märkets fyr sedan år 2007
 • Vi deltar också i de lokala föreningarnas renoveringsprojekt av vilka ett exempel är Tasku båk sommaren 2016.

 

 

 

”Längs den finska kusten lyser en mängd unika gamla fyrar. De fortstår inte utan aktiva åtgärder. Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap arbetar för att bevara fyrarna och fyrkulturen och för att vara en mötesplats för fyrvänner. Seppo Laurell, Finlands Fyrsällskaps hedersordförande

Det är roligt i Finlands Fyrsällskap!

Fyrsällskapets medlemmar utför många olika talkoarbeten

 • Renoveringen och underhållet av byggnaderna samt guidning på Gustavsvärn utanför Hangö och Märket i Ålandshav
 • Försäljning av väggkalendern ”Fyröarna”. Kalendern och dess bilder av fyrar har blivit en högt värderad produkt, med vilken Fyrsällskapets verksamhet finansieras
 • Vi organiserar varje höst en film- och försäljningsturné där vi säljer kalendrar och föreningens andra produkter
 • Vi deltar i olika projekt samt begivenheter både för medlemmar och för allmänheten. Ett stort kraftprov var t.ex. talkoarbetet på Tasku båk sommaren 2016

Utfärder till unika mål

 • Fyrsällskapets utfärder är ett exceptionellt tillfälle att få bekanta sig med gamla sjömärken i vårt havslandskap
 • Vi anordnar utfärder och resor till självkostnadspris till fyrar i Finland och utomlands för att våra medlemmar kan bekanta sig med fyrarna och under dessa har vi sett världshav och tiotals fyrar längs Europas kuster. Vi gör varje år åtminstone en fyrresa utomlands.
 • Fyrmedlemmarna är aktiva: vi har ett flertal gemensamma evenemang under året, t.ex. den Internationella fyrdagen varje sommar i augusti då hundratals ivriga fyrvänner kommer till vår fyr på Gustavsvärn

Fyrarna fascinerar

 • Fyrintresset vaknar av olika orsaker: intresse för speciell arkitektur, gammal livsstil, havet, mötet mellan naturen och människan, fascinerande historia
 • Fyrintresset ger nya bekantskaper: på fyrarna gör man talkoarbete med människor man inte känt tidigare på bokstavligen öde öar eller gör utfärder till sällsynta resmål, dit man kommer endast då vädret tillåter
 • De som trivs i Fyrsällskapet är personer som förhåller sig öppet till livets oberäknelighet. Vi förbinder oss att bevara det värdefullaste från det förgångna, både byggnader, kulturarv och berättelser
 • En del av medlemmarna är understödsmedlemmar – vår verksamhet kan man understöda på många sätt
Fyrskällskapets produkter gör det möjligt att finansiera talkon för att bevara värdefulla fyrar

Följ oss i i sociala medier!

#majakkaseura #märket #gustavsvärn

Facebook-sidor

Tasku båk

Lokistories

This message is only visible to admins.

PPCA Error: Due to Facebook API changes on September 4, 2020, it will no longer be possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so will stop updating after this date.

This message is only visible to admins.

PPCA Error: Due to Facebook API changes on September 4, 2020, it will no longer be possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so will stop updating after this date.