Varför?

Genom att bli medlem i Finlands fyrsällskap understöder du restaurering och bevarande av fyrar och båkar. Som medlem i fyrsällskapet kan du också, om du vill, delta i olika projekt som pågår. Medlemmar har möjlighet att komma med på våra fyrresor och kan även köpa en del produkter till reducerat pris. En del av sällskapets produkter fås enbart av medlemmar.

  • Du ansöker om medlemskap genom att fylla i den ansökan som det finns länk till nere på denna sida. Blanketten öppnas när du trycker på bli medlem . Det lönar sig att fylla i ansökan omsorgsfullt. E-post adressen är mycket viktig. All medlemsinformation sänds via e-post.
  • Vi värderar dina egna kommentarer kring dina intressen och specialkunskaper. De hjälper oss förstå dina intresseområden inom fyrsällskapets verksamhet.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna är 20,00 € per år (samfundsmedlemsavgiften 100,00 € per år).

Efter att du fyllt i din ansökan

  • får du ett brev från medlemssekreteraren som önskar dig välkommen till fyrsällskapet. När du betalt din medlemsavgift i enlighet med föreskrifter, är du en fullvärdig medlem.
  • Efter betalning av medlemsavgiften får du medlemsinformationen som innehåller aktuella saker. Om din medlemsavgift lämnar obetald avbryts din ansökan och och ingen medlemsinformation kommer.

Försäkra dig om att du kan emotta nya meddelanden till din e-post. Vi har tyvärr inga resurser att utreda problem med e-post konton. Den vanligaste orsaken till att medlemmar inte nås av information från oss är att de meddelanden som sänts hamnar i skräpposten. Det lönar sig alltid att se vilka meddelanden som hamnat dit!

Om du inte hittar din medlemsinformation, var vänlig och kontakta vår medlemssekreterare på adressen: jasensihteeri(a)majakkaseura.fi

 

Fylla din ansökan här och bli medlem!