All posts in Märket dagbok

2021 veckan 29: Jake, Nina, Celinn, Iida, Saana, Miia och Carin

2021 veckan 29: Jake, Nina, Celinn, Iida, Saana, Miia och Carin

17.7. 2021 Lördag Äntigen var det vår talkovecka på Märkets fyr. Dagen började med lite stapatser, vår inköpslista hade inte nått

Lue Lisää
Veckan 29 – Jake, Nina och Veera

Veckan 29 – Jake, Nina och Veera

17.7. Fredag Det blev en tidig väckning i ”Muminpappans” rum. Tobisgrisslorna ville ha frukost. Video här Fågellivet på Märket har

Lue Lisää
Week 17 – Katja, Laura, Mirka, Outi, Kimmo and Erkki

Week 17 – Katja, Laura, Mirka, Outi, Kimmo and Erkki

Saturday 23.4.2016 Our pioneer group for 2016 met at Käringsund, Eckerö at 7:30 in the morning. Even a tourist from

Lue Lisää