\"\"

Våra fotografer

Det finns mycket fotografier på Fyrsällskapets nätsidor. Det finns många bra fotografer inom Fyrsällskapet, som har överlåtit fina fotografier att användas av sällskapet. Fyrsällskapet är tacksamt för detta viktiga stöd!     Tack också till alla som fotograferat för Märkets och Gustavsvärns dagböcker och exkursionsrapporter och Fyrkalendrar!

Övrigt

En stor grupp har deltagit i utvecklandet av de nya nätsidorna, översättningsarbetet och produktionen av innehåll. Tack för er ovärderliga arbetsinsats! Petra Aspholm Pasi Bergman

Muut tekijät

Uusien nettisivujen kehittämisessä, käännöstyössä sekä sisällöntuotannossa on ollut mukana iso ryhmä. Kiitos korvaamattomasta työpanoksestanne.
 • Petra Aspholm
 • Pasi Bergman
 • Katja Hagfors
 • Christer Halling
 • Antti Härkönen
 • Teemu Kiiskilä
 • Anita Kronqvist
 • Jake Lahti-Ohlsen
 • Veera Lahti-Ohlsen
 • Seppo Laurell
 • Outi Lehto
 • Jussi Leppänen
 • Hilkka Lippu
 • Eevakaisa Mäntyranta
 • Kalle-Pekka Nikander
 • Fred Rosbäck
 • Elina Toivonen
 • Sanni Turunen
 • Johanna Valio
 • Hannele Vehkakoski
 • Pekka Väisänen
 • Jon Wickström
 • Sören Österberg
Ett stort tack även tll Fyrsällskapets styrelser 2016 och 2017!  
Scroll to top
Skip to content