Välkommen som medlem i Fyrsällskapet

Som medlem i Fyrsällskapet stöder du konkret bevarandet och renoverandet av Finlands fyrar och båkar. Inkomsterna från medlemsavgifterna finansierar bevarandet av hotade marina objekt. Du kan också delta i fyrtalkon och renoveringsprojekt eller andra aktuella projekt. Som medlem har du möjlighet att delta i våra fyrexkursioner och du kan till exempel komma på vår julfest eller till vårt årsmöte. Du kan även få köpa vissa av våra produkter till rabatterat pris. Endel produkter kan endast köpas av medlemmar.

Du kan söka om medlemskap via vår sida Liity jäseneksi/bli medlem eller i nedre kanten på den här sidan.

Medlemsinformation och annan kontakt

Fyrsällskapet håller kontakt med sina medlemmar med ett e-postmeddelande som skickas ut ca en gång i månaden. Om du inte fått medlemspost på en tid kontrollera att det finns utrymme för nya meddelanden i din e-postinbox samt kontrollera dina skräppostinställningar.

  • Du kommer ju ihåg att meddela Fyrsällskapet om din nya e-postadress eller förändrade kontaktuppgifter! Blanketten
  • I alla frågor som rör ditt medlemskap ta kontakt med vår medlemssekreterare: majakkasihteeri(at)majkkaseura.fi

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna för år 2024 beslöts på höstmötet i Sibbo 9.12.2023.

Personmedlemsavgiften är 20,00 € och samfundsmedlemsavgiften 100,00 € per år.

Medlemsavgiftsblanketten år 2024 skickas till alla medlemmar via tjänsteleverantören (FloMembers) för vårt medlemsregister i februari 2024. Var god använd bankkontonumret och referensnumret på medlemsavgiftsblanketten när du betalar medlemsavgiften.

OBS! Om du vill bli medlem fyll alltid först i medlemsansökningsblanketten som du hittar i nedre delen av denna sida, inklusive instruktioner.