Havsfreden förkunnas virtuellt 8.-24.5.2020

PAX NAVIS 2020 inbjuder dig att deltaga i förkunnandet av havsfreden, som står för bevarandet av Östersjön och ansvarsfullt betende till sjöss. Händelsen försiggår i år virtuellt, 8. – 24.5., då nätverkets deltagare kommer att sända sina hälsningar, och dessutom kan vem som helst delta i some (#paxnavis #paxnavis2020). Fyrsällskapet uppmanar för sin del alla att bete sig ansvarsfullt till sjöss och deltar i förkunnandet av havsfreden genom att skicka sina egna some-hälsningar torsdagen den 14.5. Pax Navis Facebook-event: https://www.facebook.com/events/235157017755372/

Fyrsällskapets hälsningar för Pax Navis

Hållbar utveckling och ansvar innebär, förutom omsorg om miljön, även omsorg om vårt kulturarv. Finlands Fyrsällskap skyddar fyrar och till dem hörande byggnads- och kulturarv. Värdefulla båkar, kumlen och fyrar i skärgården och vid de inre vattenvägarna hör också till de objekt som vi skyddar. En viktig uppgift är också att sprida kunskap om fyrar och fyrarvet, t.ex. genom filmer och böcker, samt att informera allmänheten rörande hotade fyrar och andra sjömärken. Föreningen verkar som en länk mellan fyrentusiaster och representerar Finland bland fyrfolk runt om i världen. Finlands Fyrsällskap önskar alla en strålande och lugn båtsäsong!

Jaa tämä somessa

Scroll to top
Skip to content