Fyren på gränsen mellan två länder

Av Finlands drygt tjugo fyrar av internationell betydelse var år 2007 en hotad och det  var fyren Märket på gränsen mellan Finland och Sverige i Ålands hav vid inloppet till Bottenviken.

Märket är vid sidan av Bengtskär och Utö en av Finlands mest betydande fyrar av dem som bevarats. Om den hade skattat åt  l förgängelsen skulle det ha varit en nationell skam.

Märket var fortlöpande bebodd från det att den byggdes tills fyren automatiserades 1977. Därefter stod den kall 30 år. Den år 1885 med omsorg uppförda fyren kämpade mot tiden ända till de senaste åren. Till slut såg det ut som om fukten, de växlande temperaturerna och vinden slutligen skulle få den i ett skick som inte gick att reparera.

År 2007 hyrde Finlands Fyrsällskap Märket av staten mot att man lovade renovera fyren. Efter det har sällskapet utfört reparations- och förnyelsearbete för att rädda fyren. Det värsta hotet är nu över. Hundratals  av sällskapets medlemmar har  gång på gång återvänt till de tjusiga och krävande förhållandena på fyrklippan.

Under de bistra  förhållandena måste fyren hela tiden underhållas med  bl.a. rappning och målning. Finlands Fyrsällskap önskar att såväl Finska staten som Landskapet Åland skulle ta sitt eget ansvar för denna värdefulla byggnad.

 

Märkets framtid

Ålands Turisttjänster. I framtiden skulle Märkets fyr kunna vara en bas för många slags verksamhet.

Som mest värdefull skulle den kunna vara en plats för undersökning av klimatförändringen, sälarna mm. i Östersjön, men samtidigt en plats att besöka och övernatta på för fyrentusiaster, radioamatörer, “stormbongare” mm..

Bekanta dig med den moderna fyrvaktarens liv på de här sidorna genom att läsa våra Fyrdagböcker.

Talkosäsongen på Märket 2024 – bli fyrvaktare på den unika ön

Planeringen för säsongen på Märket 2024 är i full gång. År 2023 var ett fint år – Märket fascinerar fortfarande.

I år behöver vi frivilligarbetare som inte skyr arbete, som byggare, sådana som kokar maten, köksbiträden, guider, dagboksförfattare och mänskor som utför alla möjliga uppgifter under talkoperioder på en eller två veckor. För att få delta måste man vara medlem i Fyrsällskapet.

Kontakt om talko på Märket: talkoot.market@majakkaseura.fi 

Märkets talkodagbok –  lär känna fyrvaktarnas liv!

Fyrsällskapets frivilligarbetare för dagbok under talkosäsongen, och då du läser den blir du bekant med livet på ön, arbetsuppgifterna, rutinerna och mänskorna bakom arbetena.   Finlands Fyrsällskaps nätsidor förnyades i maj 2017. Att överföra alla nätdagböcker till de nya sidorna är ett stort beting och fortskrider med små steg. Tack för ditt tålamod! Om du är intresserad av att hjälpa till med att överföra berättelserna till de nya sidorna, ta kontakt med Fyrsekreteraren under adress majakkasihteeri(at)majakkaseura.fi    
2021 veckan 29: Jake, Nina, Celinn, Iida, Saana, Miia och Carin

2021 veckan 29: Jake, Nina, Celinn, Iida, Saana, Miia och Carin

17.7. 2021 Lördag Äntigen var det vår talkovecka på Märkets fyr. Dagen började med lite stapatser,

Lue lisää >>
Veckan 29 – Jake, Nina och Veera

Veckan 29 – Jake, Nina och Veera

17.7. Fredag Det blev en tidig väckning i ”Muminpappans” rum. Tobisgrisslorna ville ha frukost. Video här

Lue lisää >>
Week 17 – Katja, Laura, Mirka, Outi, Kimmo and Erkki

Week 17 – Katja, Laura, Mirka, Outi, Kimmo and Erkki

Saturday 23.4.2016 Our pioneer group for 2016 met at Käringsund, Eckerö at 7:30 in the morning.

Lue lisää >>
Talkooviikko 38: Markku ja Jussi

Talkooviikko 38: Markku ja Jussi

130908 A lively autumn day on the rock   We arrived before 10 AM after a

Lue lisää >>
Talkooviikko 37: Seija ja Ilja

Talkooviikko 37: Seija ja Ilja

060908 Winds of change   Today it was the time for yet another changing of the

Lue lisää >>
Talkooviikko 36: Mikko ja Jouni

Talkooviikko 36: Mikko ja Jouni

310808 A double bed under construction   We arrived yesterday little later than normal time. One

Lue lisää >>

Märket