Fyren på gränsen mellan två länder

Av Finlands drygt tjugo fyrar av internationell betydelse var år 2007 en hotad och det  var fyren Märket på gränsen mellan Finland och Sverige i Ålands hav vid inloppet till Bottenviken.

Märket är vid sidan av Bengtskär och Utö en av Finlands mest betydande fyrar av dem som bevarats. Om den hade skattat åt  l förgängelsen skulle det ha varit en nationell skam.

Märket var fortlöpande bebodd från det att den byggdes tills fyren automatiserades 1977. Därefter stod den kall 30 år. Den år 1885 med omsorg uppförda fyren kämpade mot tiden ända till de senaste åren. Till slut såg det ut som om fukten, de växlande temperaturerna och vinden slutligen skulle få den i ett skick som inte gick att reparera.

År 2007 hyrde Finlands Fyrsällskap Märket av staten mot att man lovade renovera fyren. Efter det har sällskapet utfört reparations- och förnyelsearbete för att rädda fyren. Det värsta hotet är nu över. Hundratals  av sällskapets medlemmar har  gång på gång återvänt till de tjusiga och krävande förhållandena på fyrklippan.

Under de bistra  förhållandena måste fyren hela tiden underhållas med  bl.a. rappning och målning. Finlands Fyrsällskap önskar att såväl Finska staten som Landskapet Åland skulle ta sitt eget ansvar för denna värdefulla byggnad.

 

Märkets framtid

Ålands Turisttjänster. I framtiden skulle Märkets fyr kunna vara en bas för många slags verksamhet.

Som mest värdefull skulle den kunna vara en plats för undersökning av klimatförändringen, sälarna mm. i Östersjön, men samtidigt en plats att besöka och övernatta på för fyrentusiaster, radioamatörer, “stormbongare” mm..

Bekanta dig med den moderna fyrvaktarens liv på de här sidorna genom att läsa våra Fyrdagböcker.

Talkosäsongen på Märket 2019 – bli fyrvaktare på den unika ön

Planeringen för säsongen på Märket 2019 är i full gång. År 2018 var ett fint år – Märket fascinerar fortfarande.

I år behöver vi frivilligarbetare som inte skyr arbete, som byggare, sådana som kokar maten, köksbiträden, guider, dagboksförfattare och mänskor som utför alla möjliga uppgifter under talkoperioder på en eller två veckor. För att få delta måste man vara medlem i Fyrsällskapet.

Kontakt om talko på Märket: market.talkoot@majakkaseura.fi 

Det är roligt! Det finns uppgifter för alla. I huvudsak är det frågan om:

 • Renovering av husets interiör  t.ex. i köket och de olika rum där man övernattar.
 • Övriga underhållsarbeten av huset och andra byggnader på ön.
 • Matlagning
 • Guidning av turistgrupper
 • Produktförsäljning
 • Förande av talkodagbok osv.

Välkommen till arbetena säsongen 2019

Vid valet av frivilligarbetare inverkar vad den som ansöker kan och den erfarenhet man tidigare fått av personen vid talkon på Märket och framför allt attityden. Frivilligarbetarna förbinder sig att vid behov utföra alla förekommande arbeten med undantag för guidning på främmande språk.

 • Du kan göra frivilligarbete i en veckas eller två veckors perioder. Lördag är bytesdag med väderförbehåll.
 • OBS! Den som ger sig ut  för första gången bör delta i något av de infotillfällen som ordnas under våren.
 • En förutsättning för att delta i talkot är att man är medlem i Fyrsällskapet och att man erlagt talkoavgiften.

Vi utgår ifrån att deltagarna är vid god hälsa och kan anpassa sig till förändrade förhållanden och dröjsmål. Beakta detta särskilt om du regelbundet använder någon medicin. Kunskap i svenska och engelska förutom finska är en merit. Det kan förekomma lugnare perioder under säsongen och det måste man kunna anpassa sig till.

Kunskap i förstahjälp och vana vid båtar är ett plus och simkunnighet är ett ovillkorligt krav på Märket.

Ansökan är personlig, men du kan föreslå en kamrat till samma vecka. Kom ihåg att din kamrat skall fylla i sin egen ansökan.

För att delta i talkon förutsätts att man är medlem i Fyrsällskapet och att man betalat talkoavgiften för säsongen. Märk att  det är olika konton för medlemsvgift och talko.

 • Medlemsavgift (20€)  bör vara betald före ifyllandet av talkoblanketten.
 • Talkoavgiften (85€) bör vara betald förrän du beställer båtbiljett.
 • I talkoavgiften ingår däcksplats och eventuell bilplats på Viking Line och t/r med båt på sträckan Eckerö – Märket, inkvartering och försäkring under arbetsuppgifterna på ön samt mat.
 • OBS! Nya medlem: Du skall fylla i medlemsansökan innan ditt medlemskap börjar gälla.

Alla som är med för första gången skall delta i ett informationstillfälle.

Datum finns på sidan Nyheter och händelser/Uutiset ja tapahtumat.

HALLÅ VÄRLDEN! – RADIO MÄRKET ANROPAR!

Märket är det enda ”DX-land” med vilket man kan ha radio kontakt, även om landetär helt täckt med vatten, en kategori speciell som sådan.

När radio Märkets röst hörs i etern är det alltid fråga om ett festligt tillfälle. Världens amatörradiocommunity på 2 miljoner radioamatörer vänder sina antenner mot denna lilla kobbe mitt i Ålands hav.  I radioetern blir det en väldig massa radiosignaler kors och tvärs när tusentals radioamatörer försöker få kontakt med Märket. Varför sådant internationellt intresse för lilla Märket?

Märket har samma landstatus som t.ex. Vatikanstaten, och båda är viktiga samlingsobjekt för världens alla radioamatörer. Från Märket pratar ”radiopåvarna” genom radion till folkmassorna runt i världen ungefär som Påven till folkmassorna på Petersplatsen i Rom. På många olika språk och sätt att kommunicera blir världens radioamatörer glada när de lyckas få en kontakt till detta rara radioland.

På fyrens tak finns en stationär FORCE-12 XR6 antenn som täcker sex band. För de lägre banden är det rikligt med utrymme för tråd antenner.

ARRL (American Radio Relay League, är riksorganisationen för alla radioamatörer i USA) uppmärksammade år 1969 att det var något speciellt med Märket och gav den en unik status som eget ”radioland”. Finska Post- och telestyrelsen gav sedan detta radioland en egen landskod. ”OJ0” och dess status som radioland hade fötts. Eftersom Märket styrs från Finland och den är belägen i Ålands hav mellan självständiga Åland och Sverige får Märket denna särskilda status som eget radioland.

Märket är fortfarande ett radioamatörernas ”mekka” och Finska Fyrsällskapet stödjer radioamatörerna i deras verksamhet genom att erbjuda en möjlighet att vistas och bo i Märkets fyr. Snart (2019) kommer radioaktivitet från Märket fira sitt 50 års jubileeum!

MÄRKET RADIOHISTORIA

OJ0MR (MR står för Market Reef) var den första radioamatöraktiviteten på Märket (1969). OJ0MR QSL kortet är ett samlarobjekt.

För länge sedan var enda kommunikationen med yttre världen via marin VHF radio till Enskärs kustbevakningsstation en bit bort på en grannkobbe. När sedan Märket fick status som radioland 1969 utökades kontaktnätet via kortvågsradio till att vara världsomspännande genom anropssignalen OJ0MR.  En utav fyrvaktarna Karl-Erik Eriksson (Kee) skrev prov för amatörradiolicens och fick senare anropssignalen OJ0MA. Genom Kees kontakter runt jorden via radio anordnades en internationell expedition till Märket där flera radioamatörer från USA, Japan, Sydamerika och förståss Europa deltog.

Trots att det har hållits radioförbindelser till en miljon radioamatörer runt om i världen från Märket är Märket fortfarande ett rart radioland för många radioamatörer att få kontakt med. En möjlighet för en enskild radioamatör att åka till Märket och ha radioförbindelser med resten av världen är nu möjligt och är ungefär som att få ha huvudrollen i en musikal på Broadway för en radioamatör!

Fyrvaktaren Kee Eriksson , OJ0MA gjorde Märket känt när han körde DX dagligen från fyren.
Många internationella grupper besöker Märket årligen. Här den belgiska gruppen (OJ0V), som besökt Märket flera gånger.

Önskar Du åka till Märket?

Märkets fyr är bemannad av Finska Fyrsällskapet varje år mellan maj till oktober. Finska fyrsällskapet har dörrarna öppna för radioamatörer oavsett om du kommer nära ifrån eller från fjärran. Det finns även möjlighet under sommarmånaderna att ta en dagstur till Märket från Åland.

Seriösa DX-peditioner behöver göra särskilda överenskommelser med Fyrsälsskapet där man också tar hänsyn till övriga aktiviteter i fyren. Korta besök med några få personer går att ordna i ett särskilt rum ämnat för radioaktivitet där man har möjlighet att bo 3-4 personer och använda de fasta antenner som finns på plats på fyren. Du kan ta kontakt med Finska fyrsällskapets kontaktperson för amatörradiofrågor, Pasi Bergman (ham-liaison@majakkaseura.fi) OH3WS/OJ0W eller ta kontakt gällande tekniska frågor med Henri Olander, OH3JR/OJ0JR eller Martti Laine, OH2BH/OH0BH eller Teemu Korhonen, SM0W/OJ0R.

Fyrens radiorum är stort nog så att två stationer kan operera samtidigt.Det finns även utrymme för fyra sovplatser. På bilden operatörerna Martti, OH2BH och Juha, OH9MM.

Märkets talkodagbok –  lär känna fyrvaktarnas liv!

Fyrsällskapets frivilligarbetare för dagbok under talkosäsongen, och då du läser den blir du bekant med livet på ön, arbetsuppgifterna, rutinerna och mänskorna bakom arbetena.   Finlands Fyrsällskaps nätsidor förnyades i maj 2017. Att överföra alla nätdagböcker till de nya sidorna är ett stort beting och fortskrider med små steg. Tack för ditt tålamod! Om du är intresserad av att hjälpa till med att överföra berättelserna till de nya sidorna, ta kontakt med Fyrsekreteraren under adress majakkasihteeri(at)majakkaseura.fi    
Veckan 29 – Jake, Nina och Veera

Veckan 29 – Jake, Nina och Veera

17.7. Fredag Det blev en tidig väckning i ”Muminpappans” rum. Tobisgrisslorna ville ha frukost. Video här

Lue lisää >>
Week 17 – Katja, Laura, Mirka, Outi, Kimmo and Erkki

Week 17 – Katja, Laura, Mirka, Outi, Kimmo and Erkki

Saturday 23.4.2016 Our pioneer group for 2016 met at Käringsund, Eckerö at 7:30 in the morning.

Lue lisää >>
Talkooviikko 38: Markku ja Jussi

Talkooviikko 38: Markku ja Jussi

130908 A lively autumn day on the rock   We arrived before 10 AM after a

Lue lisää >>
Talkooviikko 37: Seija ja Ilja

Talkooviikko 37: Seija ja Ilja

060908 Winds of change   Today it was the time for yet another changing of the

Lue lisää >>
Talkooviikko 36: Mikko ja Jouni

Talkooviikko 36: Mikko ja Jouni

310808 A double bed under construction   We arrived yesterday little later than normal time. One

Lue lisää >>
Talkooviikko 35: Maija, Nina, Jukka ja Seppo

Talkooviikko 35: Maija, Nina, Jukka ja Seppo

230808 New Crew   Märket’s crew changed today. Jukka and Seppo arrived at 10:30. Nina and

Lue lisää >>

Märket