Fyrkalendern
Fyrtalkon
Fyrdokumenten
Föregående
Nästa

Fyrsällskapet har många järn i elden

  Fyrsällskapet har deltagit i många renoveringsprojekt under årens lopp. De största enskilda projekten är renoverings- och underhållsarbetena på våra egna fyrar Märket och Gustavsvärn. Under åren har vi också hunnit med mycket annat som till exempel renoveringstalkot på Tasku båk sommaren 2016 och de årligen återkommande Fyrdokumenten, som återger fascinerande berättelser ur fyrarnas historia.

Fyrfilmerna

Fyrdokumenten och den varje höst återkommande försäljnings- och filmturn’en utgör hörnstenarna i Finlands Fyrsällskaps medelanskaffning. Filmerna visar i stor omfattning finländsk fyrkultur och låter de

Lue lisää