Perjantai 5.8.2021: Märketin majakanvartijoiden vaihtopäivä

Tällä viikolla Märketin majakalla puuhastelevat Eija, Else, Hessu, Repa, Salla ja Marja.

Meidän oli tarkoitus saapua majakalle vasta lauantaina, mutta lauantaiksi oli ennustettu niin kovaa tuulta, että vaihtoajankohtaa aikaistettiin vuorokaudella.

On ilmeisesti melko normaalia, että vaihtopäivää aikaistetaan tai muutetaan myöhäisemmäksi.

Se ei liene niin normaalia, että talkoolaiset joutuvat tulemaan kahdella eri laivalla, koska Viking Line on sitä mieltä, ettei alukselle sittenkään mahdu kuutta majakkaseuralaista.

Hessu ja Salla päättivät lopulta lähteä Siljalla, joka oli Maarianhaminan satamassa kolmisen varttia aiemmin kuin Viking. Eija, Marja, Repa ja Else katselivat Siljan lähtöä Vikingin kahvilan ikkunoista.

Maarianhaminasta ajettiin kahdella autolla Eckeröön, mistä Fredrikin alus kiidätti kuusikon halki meren. Märketin hahmo taivaanrannassa muuttui pikkuruisesta möykystä aina vain isommaksi ja isommaksi.

Tätä hetkeä oli odotettu, mutta ennen kuin majakkaan pääsi tutustumaan sen paremmin, oli aika purkaa veneestä kaikki kassit, nyssäkät ja kauppatavarat. Tilalle tuli suuri määrä edellisten talkoolaisten matkatavaroita ja jätteitä.

Jätesäkeistä yksi seilasi kumiveneellä majakkasaaren ja kuljetusaluksen väliä useammankin kerran, ennen kuin sen todellinen luonto paljastui.

Majakkasaari on täynnä kiinnostavia yksityiskohtia.

Osa detaljeista on historiaa henkiviä muistomerkkejä, osa taas ällistyttävän nerokkaita keksintöjä.

Ihailimme kottikärryjä, mitkä voi täyttää kauppatavaroilla, jotta ne voisi vinssata ylös kakkoskerrokseen. Vinssaaminen on huomattavasti helpompaa kuin ostosten, vesikanistereiden tai matkalaukkujen kantaminen ylös jyrkkiä portaita.

Myös jätevesien käsittely on osattu hoitaa todella hyvin tällä saarella. Kaikki tarpeellinen tehdään, mutta työ ei kuitenkaan ole liian kuormittavaa.

Panimme merkille myös sen, kuinka hyvin eri askareet oli ohjeistettu. Ensikertalainenkin tietää, mitä tehdä.

Paikat olivat siistejä ja hyvässä järjestyksessä, joten kaikki tarvittava löytyy sieltä, mistä kyseisen tarve-esineen arveleekin löytyvän.

Piste iin päälle oli se, että ulos oli katettu tuoretta kahvia ja aamulla paistettua omenapiirakkaa.

Tuntui hieman siltä, kuin olisi mennyt kaukaiselle sukulaiselle perunannostotalkoisiin, sillä vaikka paikka tuntui aluksi vieraalta, olo muuttui pian tervetulleeksi ja suorastaan kotoisaksi.

Perunan nostoa ei kuitenkaan ole luvassa. Käytimme loppuillan tutustuen omiin vastuualueisiimme, saareen ja tietenkin itse majakkaan.

Iltapalaksi söimme sen, mitä edellinen talkooporukka oli jättänyt jälkeensä.

Huikopalan jälkeen saimme testata Märketin ihastuttavaa saunaa sekä laguunimaista uimapaikkaa.

Koska valtaosa meistä oli herännyt aamuneljän aikaan, nukkumatti tempaisi meidät höyhensaarille varsin aikaisin.

Elokuun illat ovatkin jo melko pimeitä. Kun vielä ottaa huomioon sen, miten raikasta ja viileää ilma tehokkaan tuuletuksen ansiosta on, majakka majoitus on asia, mitä voi pitää erityisen auvoisena aktiviteettina.

Fredag ​​5.8.2021: Lighthouse Guardians bytesdag

Den här veckan här är Eija, Else, Hessu, Repa, Salla och Marja. Vi skulle anlända till fyren först på lördag, men på lördagen hade en så stark vind förutsagts att övergångstiden fördes fram med en dag.

Det är ganska normalt att övergångsdagen flyttas fram eller ändras till ett senare datum. Det är kanske inte så normalt att hjälparna måste komma på två olika fartyg, eftersom Viking Line tror att fartyget fortfarande inte kan ta emot sex fyrkompisar.

Hessu och Salla bestämde sig slutligen för att lämna Silja, som låg i hamnen i Mariehamn 45 minuter tidigare än Viking. Eija, Marja, Repa och Else tittade på Siljas avgång från fönstren på Viking Café.

Från Mariehamn kördes två bilar till Eckerö, varifrån Fredriks skepp rusade över havet. Märkets karaktär i horisonten förändrades bara från en liten klump till större och större. Det här ögonblicket hade förväntats. Först fick vi ta väskorna till ön. Det ersattes av en stor mängd bagage och skräp från tidigare hjälpare. En av sopsäckarna seglade den uppblåsbara ön mellan fyrön och transportfartyget flera gånger innan dess sanna natur avslöjades.

Fyren är full av intressanta detaljer. Några av detaljerna är historiska monument, medan några är förvånansvärt geniala uppfinningar. Vi beundrade skottkärrarna som kan fyllas med varor så att de kunde skruvas upp till andra våningen. Vinschning är mycket lättare än att handla vattenbehållare eller resväskor uppför branta trappor- Avloppsrening har också hanterats riktigt bra på denna ö. Allt som behövs görs, men arbetet är inte alltför stressigt.

Vi märkte också hur bra de olika sysslorna instruerades. Till och med en förstagångare vet vad de ska göra. Platserna var rena och i god ordning, så allt du behöver kan hittas där du behöver hitta objektet i fråga. Poängen var att färskt kaffe och bakad äppelpaj var täckt utanför. Det kändes lite som att gå till en avlägsen släkting för potatisplockningssamtal, för även om platsen kändes främmande först blev känslan snart välkomnande och rent av hemtrevlig.

Vi tillbringade resten av kvällen med att utforska våra egna ansvarsområden, ön och naturligtvis fyren själv. Till middag åt vi vad den tidigare gruppen av hjälpare hade lämnat efter sig. Efter en bit fick vi testa Märkets härliga bastu och lagunliknande badplats. Eftersom majoriteten av oss hade vaknat vid fyra på morgonen, skulle sovmattan dra oss till fjäderöarna ganska tidigt. Kvällarna i augusti är redan ganska mörka. Med tanke på hur frisk och sval luften är tack vare effektiv ventilation kan sova i en fyr anses vara en särskilt öppen aktivitet.

Friday 5.8.2021: Lighthouse Guardians Changeover Day

This week, Eija, Else, Hessu, Repa, Salla and Marja are tinkering with the lighthouse. We were supposed to arrive at the lighthouse only on Saturday, but by Saturday such a strong wind had been predicted that the changeover time was brought forward by a day.

It is apparently quite normal for the changeover date to be brought forward or changed to a later date. It may not be so normal that the helpers have to come on two different ships, because Viking Line thinks that the ship still cannot accommodate six lighthouse companions.

Hessu and Salla finally decided to leave Silja, which was in the port of Mariehamn three quarters earlier than the Viking. Eija, Marja, Repa jas Else watched Silja’s departure from the windows of the Viking Cafe. From Mariehamn, two cars were driven to Eckerö, from where Fredrik’s ship rushed across the sea in a spruce. Märket’s character on the horizon only changed from a tiny lump to bigger and bigger.

This moment had been anticipated, but before the lighthouse could be explored better, it was time to unload all the bags, whips, and merchandise from the boat. It was replaced by a large amount of luggage and rubbish from previous helpers. One of the garbage bags sailed the inflatable boat between the lighthouse island and the transport ship several times before its true nature was revealed.

The lighthouse island is full of interesting details. Some of the details are historical monuments, while some are astonishingly ingenious inventions. We admired the wheelbarrows that can be filled with merchandise so they can be screwed up to the second floor. Winching is much easier than carrying shopping, water canisters or suitcases up steep stairs.

Wastewater treatment has also been handled really well on this island. Everything necessary is done, but the work is not too stressful. We also noticed how well the different chores were instructed. Even a first-timer knows what to do. The places were clean and in good order, so everything you need can be found where you think you can find the item in question.

The point on top was that fresh coffee and baked apple pie were covered outside. It felt a bit like going to a distant relative for potato picking voluntary work, because even though the place felt foreign at first, the feeling soon became welcoming and downright homely. However, the lifting of potatoes is not the case. We spent the rest of the evening exploring our own areas of responsibility, the island and of course the lighthouse itself.

For dinner, we ate what the previous group of helpers had left behind. After a bite, we got to test Märket’s lovely sauna and lagoon-like swimming area. Since the majority of us had woken up by four in the morning, we wanted to go to the bed quite early. The evenings in August are already quite dark. Still considering how fresh and cool the air is thanks to efficient ventilation, sleeping in a lighthouse can be considered an extremely happy activity.

Lauantai 7.8.2021 – Totuttelua majakan arkeen

 • Lämpötila +17,5 C
 • Tuuli 9-15 m/s

Lauantaiksi oli luvattu kovaa tuulta Märketin majakalle. Ennustuksen havaittiin osuneen oikeaan heti aamusta.

Tuulen ja aaltojen perusteella tiesimme saavamme viettää lauantaipäivän keskenämme. Tällainen pehmeä lasku ei ollut lainkaan pahitteeksi, sillä opettelemista riitti – perusteellisista ohjeista huolimatta.

Aamiainen päätettiin nauttia vasta kello 8.30, koska edellinen yö oli jäänyt niin lyhyeksi, eikä päivän mittaan tarvitsisi noudattaa mitään tiukkaa aikataulua.

Kun kaurapuurot ja voileivät oli nautittu, pääsimme testaamaan sitä, miten nautinnolliseksi ja suorastaan meditatiiviseksi tiskaaminen voikaan muuttua, jos sen tekee ulkona.

Vaikka tuuli puhalsi kovasti, aamu oli lämmin ja aurinkoinen. Salla kertoikin kuivuneensa tuossa lämpimässä tuulessa kokonaan kävellessään ne muutamat kymmenet metrit, mitkä erottavat majakan parhaasta uimapaikasta.

Lauantai-iltapäivän askareisiin kuului muun muassa valokuvaamista ja kumiveneen nosto sekä peitteleminen.

Keittiö huolehti siitä, että lounasaikaan pöydässä oli höyryävä ja ihanan valkosipulinen keitto. Majakka ravintola ei pettänyt: ruoka oli erittäin hyvää.

Sateen oli luvattu alkavan kello 15 aikaan. Aurinko alkoi piilotella pilviverhon takana jo yhden aikaan.

Puoli kolmelta vettä tulikin jo reilusti, mutta talkooporukka sai nautiskella uunista (mikä oli viiden ihmisen myötävaikutuksella saatu toimimaan) leijailevasta kanelin tuoksusta.

Iltapäiväkahvit nautittiinkin Elsen paistamien pullien kera.

Loppupäivään kuului saunomista ja syömistä. Mitä lauantai olisikaan ilman saunaa?

Lördag 7.8.2021

En stark vind hade utlovats för lördage. Prognosen visade sig ha gått i uppfyllelse redan på morgonen. Baserat på vinden och vågorna visste vi att vi kunde tillbringa lördagen med varandra. En sådan mjuk landning var inte alls en dålig sak, för det fanns tillräckligt att lära – trots noggranna instruktioner.

Det beslutades inte att äta frukost förrän 08.30 eftersom föregående natt hade varit så kort och det inte skulle behövas följa några strikta schema under dagen.

När havregryn och smörgåsar hade intagits fick vi testa hur diskning kan vara trevligt och direkt meditativt om det görs utomhus. Även om vinden blåste hårt, var morgonen varm och solig. Salla sa att hon hade torkat helt i den varma vinden medan hon gick de tiotals meter som skiljer fyren från den bästa badplatsen.

Lördagseftermiddagens sysslor inkluderade fotografering och lyft av en uppblåsbar båt, samt täckning. Köket såg till att det vid lunchtiden fanns en ångande och härligt vitlökssoppa på bordet.

Regnet hade lovat att börja klockan 15.00. Solen började gömma sig bakom en molnridå vid ett tillfälle. Hälften av de tre vattnet kom från brunnen, men talkgruppen fick njuta av den svävande kanellukten från ugnen (som hade fått arbeta med hjälp av fem personer). Eftermiddagskaffe avnjöts med bullar bakade av Else.

Resten av dagen inkluderade bastu och mat. Vad skulle en lördag vara utan bastu?

Saturday 7.8.2021

A strong wind had been promised for Saturday, and the forecast was found to have come true right from the morning. Based on the wind and the waves, we knew we could spend Saturday with each other. That was not a bad thing at all, because there was several things to learn – despite thorough instructions.

It was decided to have breakfast 8.30 A.M., because the previous night had been so short and there would be no need to follow any strict schedule during the day.

Once the oat porrigde and sandwiches were ingested, we got to test how enjoyable and even meditative dishwashing can become if done outdoors.

Although the wind blew hard, the morning was warm and sunny.

Salla said that she had completely dried up in that warm wind while walking the few tens of meters that separate the lighthouse from the best swimming place.

Saturday afternoon’s chores included photography and lifting an inflatable boat, as well as covering it up. The kitchen made sure that at lunchtime there was a steaming soup on the table.

The rain had promised to start at 3 P.M. The sun began to hide behind a cloud curtain at one. It started to rain 14:30, but our group was able to enjoy the hovering cinnamon smell from the oven (which had been made to work with the help of five people). Afternoon coffee was enjoyed with buns baked by Else.

The rest of the day included sauna and eating. What would a Saturday be without a sauna?

Sunnuntai 8.8.2021 Pyhäpäivän viettoa eristyksissä aaltojen keskellä

 • Lämpötila +16 C
 • Tuuli 7 m/s

Sunnuntaiaamu Märketin majakalla valkeni rauhallisissa merkeissä. Tuuli oli tyyntynyt ja aallokko rauhoittunut (vaan ei kokonaan asettunut) yön aikana.

Aamiaisen jälkeen Hessu ja Repa aloittivat tiskaamisen. Tiskejä olikin kertynyt ennätysmäärä, sillä koko lauantai-illan jatkunut sade oli lykännyt tätä tärkeää tointa.

(Löydätkö kuvasta myös toisen tunnelmoijan?)

Tiskaaminen on tiimityötä, mutta koko reservin ei tarvitse osallistua. Muut käyttivät rauhalliset aamutunnit rentoutumiseen, lukemiseen ja haaveilemiseen.

Else loikkasi Ruotsin puolelle, mutta palasi melko pian pumppaamaan vettä ja valmistelemaan lounasta.

Myös pian alkava remontti edellytti suunnittelemista ja henkistä valmistautumista. Märket majakka on pian entistä ehommassa kunnossa!

Ruokailutilan katto kaipaa ruosteen poistoa ja uutta maalipintaa.

Hylkeitä ei ole vielä näkynyt, vaikka eräs kivi näyttääkin erehdyttävästi hylkeeltä. Märketin edellinen talkooporukka kertoi nähneensä satakunta hyljettä, joten emmeköhän mekin vielä tapaa oikeita hylkeitä.

Märket 2021 päiväkirja uhkaa jäädä tämän päivän osalta melko lyhyeksi, ellen pääse jatkamaan tekstiä illalla remonttitöiden tauottua.

Edit klo 17.45: Märketin majakan ruokailutilan remontti alkoi maalinpoistolla ja ruosteenestokäsittelyllä.

Remontin aiheuttaman katkun ja sadekuuron takia päiväkahvit juotiin radioamatöörien huoneessa.

Lounaaksi nautimme maistuvaa punajuurikeittoa. Keiton päälle sai ripotella paahdettuja kikherneitä.

Keittiövuoro valmistelee parasta aikaa pyttipannupäivällistä.

Yksi hylje ehdittiin nähdä, ennen kuin pimeys valtasi tienoon.

Merenkäynti oli tänäänkin niin kova, ettei vieraita saapunut. Eräs vene kiersi Märketin majakkasaaren useampaan kertaan, mutta ei uskaltanut kuitenkaan rantaan.

Märketin talkoopäiväkirja 2021 jatkuu uusilla kuvilla ja tarinoilla taas huomenna!

Söndagen den 8 augusti 2021

Söndagsmorgonen var solig och vacker. Vinden hade lagt sig och surfen hade lagt sig under natten.

Efter frukosten började Hessy och Repa diska. Rekordmånga räknare hade ackumulerats, eftersom det fortsatta regnet hela lördagskvällen hade skjutit upp denna viktiga aktivitet. Diskning är en groupparbete, men hela reserven behöver inte vara med. Andra tillbringade fredliga morgontimmar med att koppla av, läsa och drömma.

Else hoppade till den svenska sidan, men återvände ganska snart för att pumpa vatten och laga lunch. Den snart påbörjade renoveringen krävde också planering och mental förberedelse. Taket på matplatsen behöver rostborttagning och en ny lackfärg.

Sälar har ännu inte setts, även om en sten vilseledande ser ut som en säl. Det förra gänget sa att de såg hundra sälar. Hoppas vi ses några också!

Redigera klockan 17:45: Renovering av matplatsen Märket fyr började med färgborttagning och rostskydd. Till lunch njöt vi av en välsmakande rödbetssoppa. Rostade kikärter strös över soppan. Köksskiftet förbereder den bästa tiden för en grytmiddag.

En säl hann tid att synas innan mörkret tog över.

Frakten var fortfarande så hård idag att inga gäster kom. En båt turnerade fyren på Märket flera gånger, men vågade inte landa.

Sunday, August 8, 2021

Sunday morning brightened in calm signs. The wind had subsided and the waves had settled during the night.

After breakfast Hessu and Repa started doing the dishes. A record number of counters had accumulated, as the continued rain throughout Saturday night had postponed this important activity. Dishwashing is a team effort, but the entire reserve does not need to be involved. Others spent peaceful morning hours relaxing, reading and daydreaming.

Else jumped to the Swedish side, but returned pretty soon to pump water and prepare lunch. The soon-to-be-started renovation also required planning and mental preparation. The roof of the dining area needs rust removal and a new paint finish.

Seals have not yet been seen, although one stone misleadingly looks like a seal. The previous group said they saw a hundred seals, so there is a good chance to see some.

Edit at 5:45 P.M.: Renovation of the Märket lighthouse dining area began with paint removal and anti-rust treatment. For lunch we enjoyed a tasty beetroot soup. Roasted chickpeas were sprinkled on top of the soup. The kitchen shift prepares now the dinner.

One seal had time to be seen before darkness took over.

The wind was still so hard today that no guests arrived. One boat toured the lighthouse island of Märket several times, but did not dare to come to the island. Märket’s diary 2021 continues with new pictures and stories again tomorrow!

Maanantai 9.8.2021 – Turistiopas tositoimissa

Maanantaiaamuna Märketin majakan työpuhelin soi suorastaan epäihmillisen aikaisin, nimittäin jo ennen yhdeksää. Ehdimme jo ajatella siellä olevan jonkun innokkaan turistin, mutta puhelinsoitto vasta koskikin muita asioita.

Talkoovastaava Hessu referoi puhelun sisällön ja jakoi kullekin päivän askareet.

Seuraava puhelu tuli tunnin päästä, ja silloin ennakkoaavistukset osuivat oikeaan. Tulossa oli purjevene ja kaksi vierasta.

Vieraita olikin jo odotettu, joten kukaan ei luonnollisestikaan harmitellut sitä, että päivärytmi meni uusiksi.

Poreileva jännitys täytti ilman.

Puolisen tuntia ennen odotettua saapumisaikaa talkoolaiset pörräsivät ympäriinsä stressaantuneimpina kuin vielä kertaakaan perjantai-illan jälkeen, olimmehan ottamassa vastaan ensimmäistä turistiryhmää hieman epätietoisina siitä, miten vallitseva koronatilanne tulisi ottaa huomioon.

Päädyimme kuitenkin mielestämme toimiviin ja turvallisiin järjestelyihin. (Kaikki menikin oikein mainiosti, mutta ehkä pieni hermoilu kuuluu asiaan.)

Turistiopas Eija pääsisi siis tositoimiin.

Hänen päivänsä kohokohtiin lukeutui myös aamu-uinti meriharakan seurassa.

Aamu-uinti laguunissa ei ole täydellinen ilman lekottelua levien peittämällä kallioulokkeella, jota Eija ja Salla kutsuvat ikiomaksi onsen-kylpyläkseen. Japanilaista tunnelmaa lisää Eijan japanilainen ohratee – kuulemma kova sana tämän päivän Japanissa.

Else pääsi taas osoittamaan leipurintaitonsa.

Hänen korvapuustinsa kehuttiin maasta taivaisiin, mutta kuohkea ja kanelinen omenapiirakka vei kielen mennessään.

Ensimmäiset vieraat Märketin majakalla viikolla 32 olivat Tuomo ja Pirita. He pääsivät tutustumaan niin lyhtytorniin kuin radioamatöörien huoneeseenkin. Sää suosi vierailijoita, sillä uhkaavista pilvistä huolimatta sadetta tuli vain muutama pisara.

Vieraiden jälkeen jatkui ruokailutilan katon maalaaminen.

Osa majakasta saa olla alkuperäisessä kuosissaan, vaikka aika ja kosteus ovat tehneet tehtävänsä. Esimerkiksi osa tapeteista on Museoviraston suojeluksessa, joten niitä ei saa poistaa, vaikkei niistä olekaan paljoa jäljellä.

Keittiössä valmistetaan illaksi kanaa ja quorn-kastiketta.

Oletettavasti samalla saa syödä loput lounaalla tarjoillusta papu-paprika-tahnasta.

Jos julkaisisimme kuvan kaikista herkuista, joilla meitä hemmotellaan, Märketin majakan talkoopäiväkirja 2021 täyttyisi pelkistä kuvista. Nämä Märketin talkoot tullaankin muistamaan hyvistä tarjoiluista!

Måndag 9.8.2021 – Turistguide i aktion

På måndagsmorgonen ringde Märket fyrs Work Phone direkt tidigt, nämligen före klockan nio. Vi trodde där är en turist, men det var inte sant. Telefonen ringer igen, och nu fick vi de nyheter vi väntade: det var en segelbåt och två gäster som ville komma till Märket.

Gästerna var redan välkomna, så ingen var upprörd över att dagens rytm blev ny. Den bubblande spänningen fyllde luften. En halv timme före den förväntade ankomsttiden snurrade hjälparna mer stressade än någonsin efter fredagskvällen, trots allt tog vi emot den första gruppen turister lite osäker på hur den aktuella coronaläget ska beaktas. Vi slutade dock med fungerande och säkra arrangemang.

Så turistguiden Eija skulle komma till den verkliga handlingen. Höjdpunkterna under hennes tid inkluderade också morgonsimning med en havsutter. En morgonsimma i lagunen är inte komplett utan att slänga på ett algtäckt stenutsprång som Eija och Salla kallar sitt eget Onsen-spa. https://en.wikipedia.org/wiki/Onsen Den japanska atmosfären förstärks av Eijas japanska korn te.

Else kunde visa sina bakkunskaper igen. Hennes kanelbuller var superbra, men äppelpaj var ultimatiskt bra.

De första gästerna på Märket fyr i vecka 32 var Tuomo och Pirita.

Efter gästerna fortsatte taket på matsalen att målas. En del av fyren kan vara i sina ursprungliga mönster, även om tid och fukt har gjort sitt jobb. Till exempel är några av tapeterna, förstår jag, under Antikvariatets skydd, så de ska inte tas bort, även om det inte finns många kvar av dem.

Köket förbereder kyckling och Quorn-sås till kvällen. Förmodligen samtidigt får du äta resten av bönpipermassan som serveras till lunch. Om vi ​​skulle publicera en bild av alla delikatesser som vi blir bortskämda med, skulle dagboken om Märket fyr fyllas med bara bilder. Dessa Märket-resa kommer att komma ihåg för god mat service!

Monday 9.8.2021 – Tourist guide in action

On Monday morning, the Märket lighthouse’s Work Phone rang outright early, namely before nine o’clock. We already had time to think of an tourist there, but the phone call only touched on other things. The next call came in an hour, and then the expectations came right. There was a sailboat and two guests coming.

The guests were already welcome, so no one was upset that the rhythm of the day went new. The bubbling tension filled the air. Half an hour before the expected arrival time, the group members spun around more stressed than ever after Friday night. After all, we were receiving the first group of tourists a little unsure of how the current corona situation should be taken into account. However, we ended up with workable and safe arrangements.

So the tourist guide Eija would get to the real action. Highlights of her day also included morning swimming with a sea otter. A morning swim in the lagoon is not complete without lapping on an algae-covered rock protrusion that Eija and Salla call their very own Onsen spa. The Japanese atmosphere is enhanced by Eija’s Japanese barley tea.

Else was able to show her baking skills again. His cinnamon rolls were fantastic, but this apple pie was extremely good.

The first guests at Märket lighthouse in week 32 were Tuomo and Pirita. After the guests, the roof of the dining room continued to be painted. Part of the lighthouse may be in its original pattern, even though time and humidity have done their job. For example, some of the wallpapers are (if I understand right) under the protection of the National Board of Antiquities, so they should not be removed, even if there are not many of them left.

The kitchen prepares chicken and Quorn sauce for the evening. Presumably we will be allowed to eat the rest of the bean-pepper paste served at lunch. If we were to publish a picture of all the delicacies with which we are spoiled, the diary of Märket Lighthouse would be filled with mere pictures. These days on Märket will be remembered for good food service!

Tiistai 10.8.2021 – Innovointia ja inventointia

 • Lämpötila +19 C
 • Tuuli 5 m/s (illalla 9,5 m/s)

Tiistaiaamuna meitä talkoolaisia hemmoteltiin mannapuurolla ja itse tehdyllä omenahillokkeella.

Mannasuurimoiden alkuperä ja syvin olemus oli yksi aamiaispöydän puheenaiheista. Kerrottakoon, että mannasuurimot ovat vehnän karkeista ydinrakeista valmistettuja.

Jos olet miettinyt, mitä edellisenä päivänä tarjoiltu Quorn oikein on, se on punahomeesta valmistetun sieniproteiinivalmisteen tuotemerkki.

Aamiaisen jälkeen Hessu ja Repa maalasivat ruokailuhuoneen katon tartuntapohjamaalilla. Koska sopivaa kattomaalia ei ole, on katto meidän osaltamme valmis. Tartuntapohjamaalin haju ei ollut lainkaan niin paha kuin kattoon aiemmin siveltyjen ruosteenestoaineiden aiheuttama katku.

Vaikka tuulen nopeus oli tänään vain 5–6 metriä sekunnissa, ei vieraita näkynyt tai kuulunut.

Huomenna Märketillä vierailee kymmenkunta henkeä, joten huomiseksi on tiedossa ihan erilaista vipinää ja vilskettä.

Else ja Salla valmistivat lounaaksi erittäin maittavan kalakeiton. Lounas nautittiin ulkona terassilla.

Puheenaiheena olivat tällä kertaa erilaiset ja erikokoiset hämähäkit, joita Märketin majakaltakin löytyy.

Lounaan jälkeen keittiöhenkilökunta inventoi varastot.

Märketin majakalla onkin hyvä muonavarasto, minkä turvin selviäisi useammankin ylimääräisen päivän.

Etenkin iskukuumennettua maitoa, mansikkahilloa ja tölkkihernekeittoa on runsaasti.

Hessua tarvittiin uusien työtehtävien suunnittelemisessa ja vanhojen kirjaamisessa.

Repa ja Eija huolehtivat kotitöistä, kuten tiskiveden lämmittämisestä ja tiskien tiskaamisesta.

Tiskiä syntyykin yllättävän paljon, vaikka eilispäivänä otettiinkin käyttöön nimikkomukit, joista on tarkoitus juoda kahvia tai teetä useampaankin otteeseen.

Aloimme myös listata ylös näkemiämme lintuja.

Listalla ovat tällä hetkellä:

 • merimetso
 • joutsen
 • suosirri
 • räystäspääsky
 • lapintiira
 • naurulokki
 • tukkasotka
 • kanadanhanhi
 • meriharakka

Päivä oli ehkä aavistuksen tapahtumaköyhä, mutta elämän kuuluukin olla Märketin majakalla leppoisaa.

Verkkainen päivärytmi tarjoaa mahdollisuuden levätä ja olla luova – sekä tietenkin nauttia meren äänistä ja tuoksuista.

lltapäivän mittaan tuuli yltyi.

Seuraavaksi alkoi salamoida ja ukostaa.

Meille tuli kiire nostaa kumivene ylös ja peitellä se.

Kumiveneen nostoa onkin tullut harjoiteltua useampaan otteeseen.

Kaikki saatiin valmiiksi ennen sadetta.

Odotamme nyt alati kasvavan jännityksen vallassa, mitä kokkimme ovat suunnitelleet meille päivälliseksi.

Tisdag 10.8.2021 – Innovation och inventering

På tisdagsmorgonen äter vi mannagrynsgröt och hemlagad äppelsylt. Efter frukost målade Hessu och Repa taket i matsalen med självhäftande primer. Eftersom det inte finns någon lämplig takfärg är taket klart för oss. Lukten av den självhäftande primern var inte alls så illa som pesten som orsakades av de korrosionsskyddande ämnena som tidigare applicerats i taket.

Även om vindhastigheten bara var 5-6 meter per sekund idag sågs eller hördes inga gäster. I morgon kommer ett tiotal människor att besöka Märket, så i morgon får vi veta en helt annan stämning och liv och rörelse.

Else och Salla tillagade en mycket god fisksoppa till lunch. Lunchen avnjöts ute på terrassen. Efter lunch gjorde kökspersonalen inventering av lagren. Märket fyr har en bra förvaring av mat, vilket skulle hjälpa dig att överleva flera dagar extra. Speciellt chockvärmd mjölk, jordgubbssylt och ärtsoppa på burk.

Hessu planerade nya jobb och rapporterade in gamla. Repa och Eija sköter hushållsarbetet, till exempel att värma upp diskvattnet och tvätta disken. Det finns ett överraskande antal räknare, trots att titelmuggar introducerades igår, som är avsedda att användas för att dricka kaffe eller te vid flera tillfällen.

Dagen kan ha varit lite händelsefattig, men livet måste slappna av på Märket fyr. Dagens lugna rytm ger dig möjlighet att vila och vara kreativ – och naturligtvis att njuta av havets ljud och dofter.

Tuesday 10.8.2021 – Innovation and inventory

On Tuesday morning, we were pampered with porridge and homemade apple jam. After breakfast Hessu and Repa painted the ceiling of the dining room with adhesive primer. As there is no suitable roof paint, the roof is ready for us. The smell of the adhesive primer was not as bad at all as the plague caused by the rust inhibitors previously applied to the ceiling.

Although the wind speed was only 5-6 meters per second today, no guests were seen. Tomorrow almost a dozen people will visit Märket, so tomorrow there will be a whole different vibe and bustle. Else and Salla prepared a very tasty fish soup for lunch. Lunch was enjoyed outside on the terrace. The topics of discussion were spiders.

After lunch, the kitchen staff checked the inventory. The Märket lighthouse has a good storage of food, which would help you survive several extra days. Hessu was needed to plan new jobs and record old ones. Repa and Eija take care of the housework, such as heating the dish water and washing the counters. There is a surprising number of counters, even though title mugs were introduced yesterday, which are intended to be used to drink coffee or tea on several occasions.

The day may have been a little event-poor, but life must be relaxed at the Märket lighthouse. The leisurely rhythm of the day provides an opportunity to rest and be creative – and, of course, to enjoy the sounds and scents of the sea.

Keskiviikko 11.8.2021 – Odotettu yleisöryntäys

 • Lämpötila + 18 C
 • Tuuli 4–6 m/s

Vaikka tiistai-illalla vaikutti siltä, että kohta ukonilma olisi aivan päällä, ukkoset ja salamat jäivät Ruotsin puolelle. Iltasadekin jäi vaihteeksi väliin.

Keskiviikkoaamuna tiesimme jo herätessämme, ettei aamukahveja sovi hörppiä kovin kauaa. Vene täynnä vieraita oli tulossa jo 10 aikaan. Ehdimme kuitenkin syödä isot lautaselliset puuroa ja muutaman viipaleen vehnäleipää.

Else pyöräytti päärynäpiirakan, mikä oli – jos mahdollista – vieläkin maistuvampi kuin edellinen omenapiirakka. Päärynäpiirakasta puuttuu omenan hapokkuus, joten se maistuu suussa makeammalta vähemmälläkin sokerilla.

Hieman yli kymmeneltä vieraat saapuivatkin. Vieraita oli yhdeksän – Salosta, Keravalta, Lahdesta ja Ahvenanmaalta.

Mukana oli myös ensimmäinen hauvavieras.

Ami-koira oli vasta 4 kuukautta vanha.

Myös Hessu pääsi opastamaan. Hän veti suomenkielisen kierroksen Märketin majakalla. Eija oli vastuussa ruotsinkielisestä opastuskierroksesta.

Allekirjoittaneen vastuulla on paitsi Märketin majakan talkoopäiväkirja, niin myös putiikin veloituksista ja tilityksistä huolehtiminen. Korttimaksupääte oli tänään huonolla tuulella, mutta jos sitä kannattelee ikkunan edessä tietyssä kulmassa, se yhdistyy verkkoon ja tekee veloituksen.

Vieraat pääsivät kiipeämään myös lyhtytorniin.

Vierailu Märketin majakalla vaikutti kaikin puolin onnistuneelta. Sää oli suotuisa, ja Elsen päärynäpiirakka herätti ihastusta. Seuraavaksi vieraat lähtivät etsimään hylkeitä, joita he toivottavasti näkivätkin läheisellä luodolla.

Meidän talkoolaistenkin oli tarkoitus lähteä kuvaamaan hylkeitä. Samalla oli tarkoitus opetella kumiveneen käyttämistä.

Vieraiden lähdettyä tuuli kuitenkin yltyi sen verran, että veneilyretki päätettiin siirtää seuraavaan päivään. Huomiseksi eli torstaiksi Märketin majakalle onkin luvattu vain hyvin leutoa tuulta (noin 2 m/s).

Voi olla, että hyvä sää houkuttelee lisää vieraita. Seuraavat vieraat, joista olemme tällä hetkellä tietoisia, ovat tulossa perjantaina.

Viimeisen vehnäleivän huomattiin homehtuneen, joten Else pyöräytti meille pellillisen sämpylöitä.

Mahdollisesti Else pääsee leipomaan vielä toisenkin kerran, ennen kuin meidän on aika lähteä pois Märketin majakalta. Kaikkea muuta ruokaa on yllin kyllin, ja saimmepa tänään vesilähetyksenkin Hammarlandista.

Kokit kohottivat salaperäisyyden verhon lievettä sen verran, että saimme kuulla illalliseksi olevan eilistä papucurryä sekä kanakastiketta.

Tällä hetkellä keskustelu käy kiivaana sen äärellä, onko päivällisen jälkeen tarkoitus alkaa grillata makkaraa. Jos saamme tänäkin iltana sateettoman illan, voisi grillaus olla oikein tervetullut tapahtuma.

Repan takana näette räystäspääskyperheen, minkä lasten kasvamista ja kehittymistä Majakkaseuran talkoolaiset ovat saaneet seurata koko kesän ajan.

Onsdag 11.8.2021 – Förväntad publikrusning

Även om det på tisdagskvällen verkade som att åskväder snart var igång, åskväder och blixtnedslag fanns kvar på svensk sida. Kvällsregnet missades, trots att det redan hade regnat några nätter.

På onsdagsmorgonen visste vi redan när vi vaknade att morgonkaffe inte var lämpliga för en mycket lång drink. En båt full av gäster kom redan 10. Vi hann dock äta stora tallrikar gröt och några skivor vetebröd.

Annars snurrade päronpajen, som om möjligt var ännu godare än den föregående äppelpajen. Päronpaj saknar surheten i äpplet, så det smakar sötare i munnen med ännu mindre socker.

Lite drygt tio gäster kom. Det var nio gäster – från Salo, Kerava, Lahti och Åland. Den första valpgästen var också på plats. Ami -hunden var bara 4 månader gammal. Hessu fick också guida. Han tog en tur på finska vid Märket fyr. Eija ansvarade för guidningsturen på svenska.

Jag ansvarar inte bara för Märket fyrs dagbok, utan också för att ta hand om boutiquernas avgifter och bosättningar. Kortbetalningsterminalen var på dåligt humör idag, men om det stöds framför ett fönster i en viss vinkel, kommer det att ansluta till nätverket och göra en avgift.

Besöket på Märket fyr verkade lyckat i alla avseenden. Vädret var gynnsamt och Elsens pärontärta väckte beundran. Därefter gav sig gästerna ut på jakt efter sälar, som de förhoppningsvis såg på en närliggande holme.

Våra hjälpare skulle också gå och fotografera sälar. Samtidigt var avsikten att lära sig använda en uppblåsbar båt. Men efter att gästerna åkt iväg lyfte vinden till att det beslutades att skjuta upp båtturen till nästa dag. I morgon, torsdag, har endast en mycket mild vind (cirka 2 m / s) utlovats till Märket fyr. Det kan vara så att bra väder lockar fler gäster. Nästa gäster som vi för närvarande känner till kommer på fredag.

Det sista vetebrödet visade sig vara mögligt, så Else rullade till oss en bulle med rullar. Möjligen kommer Else att kunna baka en annan gång innan vi hinner lämna Märket fyr. All annan mat är riklig, och låt oss få en transport med vatten från Hammarland idag.

Vi vill ha papucurry och kycklingsås till middag. Det pågår för närvarande en het debatt om huruvida man ska börja grilla korv efter middagen. Om vi ​​får en regnfri kväll ikväll kan grillning vara ett mycket välkommet evenemang.

Wednesday 11.8.2021 – Expected audience rush

Although on Tuesday night it seemed that soon thunderstorms would be all on, thunderstorms and lightning remained on the Swedish side. Evening rain was missed, even though it has been raining for a few nights already.

On Wednesday morning, we already knew when we woke up that morning coffees were not suitable for a very long drink. A boat full of guests was coming as early as 10 A.M. However, we had time to eat big plates of porridge and a few slices of wheat bread.

Else spun the pear pie, which was – if possible – even tastier than the previous apple pie. Pear pie lacks the acidity of the apple, so it tastes sweeter in the mouth with even less sugar.

A little over ten guests did arrive. There were nine guests – from Salo, Kerava, Lahti and Åland. The first puppy guest was also present. The Ami dog was only 4 months old. Hessu also got to guide. He took a tour in Finnish at the Märket lighthouse. Eija was responsible for the guidance tour in Swedish.

I am responsible not only for the diary of the Märket lighthouse, but also for taking care of the charges and settlements of the boutique. The card payment terminal was in a bad mood today, but if it is supported in front of a window at a certain angle, it will connect to the network and make a charge.

The visit to the Märket lighthouse seemed successful in all respects. The weather was favorable, and Elsen’s pear pie aroused admiration. Next, the guests set out in search of seals, which they hopefully saw on a nearby islet.

We were also supposed to go and photograph seals. At the same time, the intention was to learn how to use an inflatable boat. However, after the guests left, the wind soared that it was decided to postpone the boating trip until the next day. Tomorrow, Thursday, only a very mild wind (about 2 m / s) has been promised to the Märket lighthouse. It may be that good weather attracts more guests. The next guests we are currently aware of are coming on Friday.

The last wheat bread was found to be moldy, so Else rolled us a bun of rolls. Possibly Else will be able to bake another time before we have time to leave the Märket lighthouse. All other food is plentiful, and let’s get a shipment of water from Hammarland today.

The chefs told us we are going to have yesterday’s papucurry and chicken sauce for dinner. At the moment, there is a heated debate over whether to start grilling sausages after dinner. If we get a rainless evening tonight, grilling could be a very welcome event.

Torstai 12.8.2021 – Torstai on täynnä toivoa pannukakusta

 • Lämpötila + 19–23,4 C
 • Tuuli 1–2 m/s

Keskiviikkoiltana keittiö luovutti kaiken vastuun iltaruoasta.

Sen sijaan, että olisimme syöneet päivällisen ja alkaneet grillata vasta myöhemmin, päädyimme syömään grillimakkarat jo päivällisaikaan.

Jotta ateria olisi ollut täyttävämpi, nakitettiin peruna- ja tomaattisalaatin valmistaminen Eijalle. Salaatin ja makkaran seurana oli Elsen leipomia moniviljasämpylöitä.

Erästä hyljettäkin kiinnosti, mitä tulisimme syömään. Näimme sen terassilta, millä ruokailemme aina sään salliessa.

Kyseessä oli jo toinen näkemämme hylje, mutta se piti edelleen sen verran välimatkaa, että luodolla lekottelevan hylkeen erotti hylkeeksi vasta kiikareilla.

Ruoka oli hyvää, ja sitä oli enemmän kuin riittävästi.

Täyden vatsan viereen olikin otollista mennä maate.

Torstaiaamuna ei pidetty mitään kiirettä heräämisen kanssa.

Vain Repalla on tapana herätä jo kuuden aikaan – eikä vain herätä, vaan aloittaa jumppaaminen, tiskiveden lämmittäminen ja remontoiminen.

Koska saunan rappuset pettivät Sallan alla keskiviikkona, oli Repalla remontoitavaa.

Rauhallisesti nautittua aamiaista seurasi kumiveneen lasku ja odotettu hyljeretki. Veneen lasku piti kuvata tarkkaan, sillä tehtävänämme on laatia kuvalliset ohjeet Märketin tulevien talkoolaisten elämää helpottamaan.

Else, Eija, Marja ja Salla opettelivat ohjaamaan kumivenettä. Repa oli kärsivällinen ja tyyni opettaja.

Sillä aikaa kun muut pyörivät piruettia merellä, Hessu poltti roskia ja odotteli mahdollisten vieraiden saapumista. Aamupäivällä ei kuitenkaan tullut yhtään vierasta.

Ensimmäisellä luodolla ei ollut hylkeen hyljettä. Luoto oli täynnä linnun kakkaa. Mädäntyvän kalan haju oli ajoittain erittäin voimakas.

Toisella luodolla oli arviolta sata hyljettä, jotka olivat toinen toistaan isompia.

Kun hylkeet huomasivat meidän lähestyvän, ne pudottautuivat mereen, mutta eivät paenneet. Hylkeet jäivät tuijottelemaan meitä vedestä käsin. Osa uskaltautui melko lähellekin venettämme.

Palasimme sopivasti lounasaikaan. Torstai olisikin ollut pilalla, ellei keittiö olisi tarjoillut hernekeittoa.

Pannukakkua luvattiin vasta illaksi. Odottavan aika on pitkä, mutta uskoaksemme odotus palkitaan ruhtinaallisesti (eli herkullisella pannukakulla).

Lounaan jälkeen tyhjensimme valmista multaa pois kompostoituvasta käymälästä.

Lämpötila oli kivunnut jo yli 22 asteeseen, mikä houkutteli uimaan ja makaamaan lämpimillä kallioilla. Kallioilla oli välillä suorastaan tukalan kuuma olla.

Iltapäiväkahvien jälkeen huomasimme ensin vastavierailulle tulleen hylkeen ja sitten vähitellen lähestyvän veneen.

Vene toi meille vieraita.

Eija hoiti opastuksen mallikkaasti, kuten aina.

Else sekä Salla tarjoilivat maistuvaa piirakkaa sekä tuoretta kahvia.

Voi olla, että sauna lämpiää Märketin majakalla myös tänä iltana.

Kuten iso osa lukijoista varmasti tietää, kyseessä on Suomen läntisin sauna, ja sen ikkunasta avautuu upea maisema.

Siinä saunassa on ilo istua silloinkin, kun ei ole tarkoitus löylytellä ja peseytyä.

Torsdag 12.8.2021

Istället för att äta middag och bara börja grilla senare i onsdag, slutade vi med att äta grillade korv redan vid middagen. Eija gjorde också potatis- och tomatsallad. Salladen och korven åtföljdes av flerkornsrullar bakade av Else. Även en säl var intresserad av vad vi åt. Det var redan den andra sälen vi såg (med en kikare). Maten var god och det var mer än tillräckligt.

Det var ingen brådska med att vakna på torsdagsmorgonen. Endast Repa tenderar att vakna vid sex – och börja träna, värma upp diskvattnet och renovera. Eftersom bastutrappan misslyckades under Salla i onsdags fick Repa renovera.

Frukosten följdes av landningen av en uppblåsbar båt och den förväntade sälresan. Else, Eija, Marja och Salla lärde sig styra en uppblåsbar båt. Repa var en tålmodig och lugn lärare.Medan andra snurrade piruetten till sjöss brände Hessu skräp och väntade på att potentiella gäster skulle komma. På morgonen kom det dock inga gäster.

Den första holmen hade inte sälar. Krediten var full av fågelbajs. Lukten av ruttnande fisk var ibland mycket stark. Den andra holmen hade uppskattningsvis hundra sälar. När sälarna märkte oss närma sig föll de i havet men flydde inte. Sälarna stod kvar och stirrade på oss från vattnet. Några vågade sig ganska nära vår båt.

Vi återvände på lämpligt sätt vid lunchtid. Torsdagen hade förstörts om köket inte hade serverat ärtsoppa. Pannkakan utlovades bara för kvällen. Efter lunch tömde vi den färdiga formen ur komposttoaletten. Temperaturen hade redan gjort ont till över 22 grader, vilket lockade dig att simma och lägga dig på de varma klipporna. Ibland var klipporna helt varma för att vara heta.

Efter kaffe på eftermiddagen märkte vi först en säl vid ett återbesök och sedan en gradvis närmande båt. Båten tog med oss ​​gäster. Eija hanterade vägledningen på ett föredömligt sätt, och Else och Salla serverade en välsmakande paj samt färskt kaffe. Det kan vara så att bastun värmer upp vid Märket fyr också ikväll. Det är Finlands västligaste bastu och fönstret erbjuder en magnifik utsikt.

Thursday 12.8.2021

On Wednesday night, the kitchen handed over all responsibility for the evening food. Instead of eating dinner and only starting to grill later, we ended up eating grilled sausages as early as dinner time. To make the meal more filling, Eija was prepared to make potato and tomato salad. The salad and sausage were accompanied by multi-grain rolls baked by Else.

Even one seal was interested in what we ate. It was already the second seal we saw, but it still kept such a distance that the seal flying on the islet was only separated into a seal by binoculars.The food was good and there was more than enough.

There was no rush with waking up on Thursday morning. Only Repa tends to wake up at six o’clock – and not just wake up, but start exercising, heating the dishwashing water and renovating. As the stairs of the sauna failed under Salla on Wednesday, Repa had to renovate.

The quietly enjoyed breakfast was followed by the landing of an inflatable boat and the expected seal trip. The landing of the boat had to be described and photographded accurately, as our task is to draw up pictorial instructions to make life easier for Märket’s future voluntary workers. Else, Eija, Marja and Salla learned to steer an inflatable boat. Repa was a patient and calm teacher. While others were spinning the pirouette at sea, Hessu burned garbage and waited for potential guests to arrive. In the morning, however, no guests came.

The first islet did not have a seal. The islet was full of bird poop. The smell of rotting fish was very strong at times. The second islet had an estimated one hundred seals. When the seals noticed us approaching, they fell into the sea but did not escape. The seals were left staring at us from the water. Some ventured quite close to our boat.

We returned appropriately at lunchtime. Thursday would have been ruined if the kitchen hadn’t served pea soup. The pancake was only promised for the evening. After lunch, we emptied the finished mold out of the composting toilet. The temperature had already hurt to over 22 degrees, enticing you to swim and lie down on the warm cliffs. At times, the rocks were hot to be.

After the afternoon coffees, we first noticed a seal on a return visit and then an approaching boat. The boat brought us guests. Eija handled the guidance in an exemplary manner, and Else and Salla served a tasty pie as well as fresh coffee.

It may be that the sauna is warming up at the Märket lighthouse tonight as well. As a large number of readers will know, this is the westernmost sauna in Finland, and its window offers a magnificent view. It is a pleasure to sit in the sauna even when you are not going to steam and wash.

Perjantai 13.8.2021 – Lähtötunnelmissa

 • Lämpötila +18 C
 • Tuuli 5-9 m/s

Torstai-iltana päätimme unohtaa saunan lähteäksemme auringonlaskuristeilylle. Salla ohjasi venhettä koko ajan kohenevin ottein.

Auringonlasku värjäsi taivaanrannan aina vain kauniimmaksi. Myös kuunsirppi oli ilmestynyt taivaalle.

Ilta oli vain hieman tuulisempi kuin mitä päivä oli ollut. Hylkeiden laulu kuului selvästi terassille. Hylkeiden ääntely muistutti jonkin verran leikkaamattomien kissojen maalikuussa pitämää meteliä, mutta sitä oli hienoa kuunnella vähitellen pimenevässä illassa.

Kaukaa kuuluva ujellus, kauniin punainen taivaanranta ja uusikuu loivat Märketin majakkaluodolle kerrassaan mystisen tunnelman.

Perjantaiaamuna olimme jo kaikki lähtötunnelmissa.

Tämä päivä oli varattu siivoamiselle ja pakkaamiselle, sillä lähtö saattaisi koittaa jo iltapäivän mittaan. Lauantaiksi luvattiin sen verran kovaa tuulta, että kuskimme saattaisi aikaistaa noutoa.

Odotimme vierasryhmän saapuvan kello 10, kuten oli sovittu. Tähyilimme jo merelle täynnä odotusta, kun saimme kuskin lähettämän viestin, jossa vierailu siirrettiin iltapäiväkolmeen.

Aamupäivän ja iltapäivän mittaan ehdimmekin siivota saunan, keittiön ja yleiset tilat.

Lounaaksi tarjoiltiin tuoretta leipää, kasvissosekeittoa ja hedelmäsalaattia. Else oli pyöräyttänyt myös pellillisen sämpylöitä sekä tuoreen omenapiirakan vieraita varten.

Vieraat tulivat kolmen aikaan ja kertoivat olevansa ahvenanmaalaisia laboratoriotyöntekijöitä. He olivat yrittäneet päästä Märketin majakalle jo useita kertoja, mutta aikeet olivat kaatuneet aina johonkin ylivoimaiseen esteeseen. Tällä kertaa kaikki onnistui oikein mukavasti.

Uskomme työporukan viihtyneen majakalla, jossa heillä oli tilaisuus nauttia sekä omia eväitä että keittiövastaaviemme tarjoamia herkkuja. Myös upeat maisemat ja hieno elokuinen sää tarjosivat nautintoa.

Kokkimme lupailevat illaksi ”Kokin yllätystä”, mikä tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin hieman kustakin purkista. Talkooviikkoja ei ole enää montaa jäljellä, mutta ruokavarasto on edelleen mittava. Käskynä onkin syödä varastoja pois mahdollisimman paljon.

Annan seuraavaksi puheenvuoron kanssatalkoolaisille. Kysyin kaikilta, mitä heille jää mieleen viikosta Märketillä, ja millaisia ovat olleet viikon kohokohdat.

Salla: ”Elämyksellisintä on ollut uida Märketin kirkkaissa vesissä. Parhainta oli uida meressä torstaina. Myös saunassa on ollut ihanaa käydä. Hylkeitäkin oli mukava nähdä, ja oli todella siistiä oppia ohjaamaan moottorivenettä. Viikko on ollut oikein hauska!

Eija: ”Mikään muu kuin majakat ei ole tärkeää. Olen majakkahullu, minkä kaikki läheiseni varmasti tietävätkin. Tulen tänne melko varmasti uudestaankin. Else opetti minua kiinnittämään huomioita pieniin hyviin hetkiin tässä ja nyt. Oli hienoa seurata sitä, miten innoissaan hän on Märketin kauneudesta.”

Hessu: ”Tämä oli minulle jo toinen kerta Märketillä, eikä tämä missään tapauksessa jää viimeiseksi. Tulen tänne ehdottomasti uudestaankin. Toinen kerta oli antoisampi kuin ensimmäinen, koska paikat olivat tutumpia. Meillä on ollut täällä hieno ryhmä. Sekin on ollut hienoa, että olemme saaneet kokea monenlaisia säitä.”

Repa: ”Tällainen talkootyö sopii oikein hyvin minulle ja muille eläkeläisille. Suosittelen kaikkia eläkeläisiä lähtemään mukaan Majakkaseuran talkoisiin. Hommaa ei ole liikaa, joten työ ei käy raskaaksi. Vapaa-aikana voi olla yksin luonnon helmassa ja nauttia paikan rauhallisuudesta. Meillä oli oikein hyvä tuuri ilmojen suhteen. Aamulenkit ja rauhallinen puuhasteleminen erilaisten askareiden parissa olivat minulle oikein mieluisia.”

(kuvassa yksi Elsen lempparijutuista Märketin majakalla)

Else: ”Oikein kivasti on mennyt viikko! Paras päivä oli ehdottomasti torstai, kun saimme olla merellä veneilemässä ja hylkeitä ihastelemassa. Meri on todella kiehtova. Se on koko ajan erilainen. On upeaa seurata, miten se vaihtelee olomuotoaan säiden ja vuorokaudenaikojen mukaan. Lisäksi meillä oli keittiövastaavan kanssa oikein mukavaa. Muistelen lämmöllä hyvää yhteistyötä.”

Itsekin nostaisin esiin tämän paikan ainutlaatuisuuden: keltajäkälän peittämät kalliot, rannattoman meren, lokkien ja hylkeiden äänet sekä luonnon ehdoilla elämisen. Majakassa asuminen on itsessään sellainen kokemus, mitä ei hevillä unohda.

Ilta alkaa jo laskeutua.

Kaikki on nyt viimeistä – viimeinen saunareissu, viimeinen auringonlasku ja viimeinen yö majakassa. Lähdemme huomenna heti aamiaisen (ja aamulla ilmeisesti saapuvien vieraiden) jälkeen.

Aikaa on varattava sekä merimatkaan että juoksevien asioiden hoitamiseen. Laiva lähtee Maarianhaminaan iltapäiväkahden jälkeen.

Seuraava porukka raportoi Märketin tapahtumista tästä eteenpäin. Toivomme seuraaville talkoolaisille oikein mukavaa ja antoisaa viikkoa Märketillä!

Fredag ​​13.8.2021

På torsdagskvällen bestämde vi oss för att glömma bastun för att åka på en solnedgångskryssning. Salla styrde båten med ständigt förbättrade grepp. Solnedgången färgade alltid silhuetten vackrare och vackrare. Halvmånen hade också dykt upp på himlen.

Kvällen var bara något blåsigare än vad dagen hade varit. Sälens sång hördes tydligt på terrassen. Sälarnas ljud påminde något om  bullret från oklippta katter i mars, men det var fantastiskt att lyssna på det under en gradvis mörkare kväll. Den avlägsna simningen, den vackra röda silhuetten och nymånen skapade en mystisk atmosfär på Märket fyr.

På fredagsmorgonen tänker vi alla på avgång. Denna dag var avsatt för städning och packning, eftersom avresan kan komma redan på eftermiddagen. En stark vind utlovades för lördagen att vår chaufför kan hämta upphämtningen. Vi stirrade redan på havet fullt av förväntan när vi fick ett meddelande från föraren som skjuter upp besöket till tre på eftermiddagen.

Under morgonen och eftermiddagen hann vi städa bastun, köket och gemensamma utrymmen. Färskt bröd, grönsaksoppa och fruktsallad serverades till lunch. Else hade också rullat en bulle med rullar samt en färsk äppelpaj till gästerna.

Gästerna var åländska laboratoriearbetare. De hade försökt ta sig till Märket fyr flera gånger redan, men avsikterna hade alltid fallit i någon force majeure. Den här gången gick allt riktigt bra. Vi tror att arbetspersonalen åtnjöt fyren, där de hade möjlighet att njuta av både sina egna tilltugg och delikatesser som erbjuds av våra kökschefer. Fantastiskt landskap och fantastiskt augusti väder gav också njutning.

Våra kockar lovar “Chef’s Surprise” för kvällen, vilket betyder ungefär detsamma som lite av varje burk. Det är inte många arbetsveckor kvar, men matförsörjningen är fortfarande stor. Kommandot är att äta lager så mycket som möjligt.

Jag frågade alla vad de minns om veckan på Märket och hur höjdpunkterna under veckan har varit.

Salla: ”Det mest spännande har varit att simma i Märkets klara vatten. Det bästa var att simma i havet på torsdagen. Det har också varit underbart att besöka bastun. Även sälarna var trevliga att se, och det var riktigt häftigt att lära sig styra en motorbåt. Veckan har varit riktigt rolig! ”

Eija: ”Inget annat än fyrar är viktigt. Jag är en fyr som är galen, vilket alla nära mig säkert vet. Jag kommer att vara här ganska säker igen. Else lärde mig att uppmärksamma små bra stunder här och nu. Det var fantastiskt att se hur upphetsad hon är över Märkets skönhet. ”

Hessu: ”Det här var min andra gång med Märket, och det här är absolut inte den sista. Jag kommer definitivt hit igen. Andra gången var mer givande än den första eftersom platserna var mer bekanta. Vi har haft en bra grupp här. Det har också varit fantastiskt att vi har haft mycket väder. ”

Repa: ”Den här typen av hjälp är mycket lämplig för mig och andra seniorer. Jag rekommenderar alla pensionärer att gå med i Finlands Fyrsällskap. Det finns inte för mycket att göra, så arbetet blir inte gravid. På fritiden kan du vara ensam i hjärtat av naturen och njuta av lugnet på platsen. Vi hade mycket lycka till med vädret. Morgonjoggningar och lugna aktiviteter med olika sysslor var mycket glädjande för mig. ”

Else: ”Det har varit en riktigt trevlig vecka! Bästa dagen var definitivt torsdag när vi fick vara på havsbåt och beundra sälarna. Havet är verkligen fascinerande. Det är annorlunda hela tiden. Det är fantastiskt att se den variera i form beroende på väder och tider på dygnet. Vi hade också en riktigt trevlig tid med kökschefen. Jag minns varmt det goda samarbetet. ”

Personligen skulle jag lyfta fram det unika med denna plats: klipporna, ljudet av det strandlösa havet, måsar och sälar och leva under naturliga förhållanden. Att bo i en fyr är i sig en upplevelse som inte glöms bort.

Kvällen börjar redan lägga sig. Allt är nu det sista – den sista bastuturen, den sista solnedgången och den sista natten på fyren. Vi lämnar nämligen direkt efter frukosten (och tydligen på morgonen för gäster som anländer). Tid måste avsättas för både resan och dagliga angelägenheter. Fartyget avgår till Mariehamn efter två på eftermiddagen.

Följande team kommer att rapportera om Märkets händelser från och med nu. Vi önskar nästa hjälpare en mycket trevlig och givande vecka på Märket!

Friday 13.8.2021 – In the opening mood

On Thursday night we decided to forget about the sauna to go on a sunset cruise. Salla steered the boat with ever-improving grips. The sunset always colored the skyline more and more beautiful. The crescent moon had also appeared in the sky.

The evening was only slightly windier than what the day had been. The song of seals was clearly heard on the terrace. The sound of the seals was somewhat reminiscent of the noise made by cats in March, but it was great to listen to it in a gradually darkening evening.

The distant swimming, the beautiful red skyline and the New Moon created a mysterious atmosphere on the Märket lighthouse.

On Friday morning we were all already in the leaving mood. This day was set aside for cleaning and packing, as the departure might come as early as the afternoon. A strong wind was promised for Saturday that our driver might bring up the pick-up.

We waited for the guest group to arrive at 10am, as agreed. We were already staring at the sea full of anticipation when we received a message from the driver postponing the visit to three in the afternoon.

During the morning and afternoon we had time to clean the sauna, kitchen and common areas. Fresh bread, vegetable soup and fruit salad were served for lunch. Else had also rolled a bun of rolls as well as a fresh apple pie for the guests.

The guests were Åland laboratory workers. They had tried to get to the Märket lighthouse several times already, but the intentions had always fallen into some force majeure. This time everything went really well. We believe the group enjoyed the lighthouse, where they had the opportunity to enjoy both their own snacks and the delicacies offered by our kitchen managers. Stunning scenery and great August weather also provided enjoyment.

Our chefs promise “Chef’s Surprise” for the evening, which means roughly the same as a little of each jar. There are not many working weeks left, but the food supply is still large. The command is to eat stocks as much as possible.

I will now give the floor to my fellow students. I asked everyone what they remember about the week at Märket and what the highlights of the week have been like.

Salla: “The most exciting thing has been to swim in the clear waters of Märket. The best was to swim in the sea on Thursday. It has also been wonderful to visit the sauna. Even the seals were nice to see, and it was really cool to learn how to steer a motorboat. The week has been really fun! ”

Eija: “Nothing but lighthouses is important. I’m a lighthouse crazy, which everyone close to me certainly knows. I’ll be here pretty sure again. Else taught me to pay attention to small good moments here and now. It was great to see how excited she is about the beauty of Märket. ”

Hessu: “This was my second time with Märket, and this is by no means the last. I will definitely come here again. The second time was more rewarding than the first because the places were more familiar. We have had a great group here. It’s also been great that we’ve had a lot of weather. ”

Repa: “This kind of help is very suitable for me and other seniors. I recommend all pensioners to join the Lighthouse Society. There’s not too much to do. In your free time you can be alone in the heart of nature and enjoy the tranquility of the place. We had very good luck with the weather. Morning jogs and activities with different chores were very pleasing to me. ”

Else: “It’s been a really nice week! The best day was definitely Thursday when we got to be at sea boating and admiring the seals. The sea is really fascinating. It’s different all the time. It’s great to watch it vary in shape depending on the weather and times of day. Also, we had a really nice time with the kitchen manager. I warmly remember the good cooperation. ”

Personally, I would highlight the uniqueness of this place: the cliffs, the sounds of the shoreless sea, seagulls and seals, and living in natural conditions. Living in a lighthouse is in itself an experience that is not forgotten.

The evening is already starting to set. Everything is now the last – the last sauna trip, the last sunset and the last night at the lighthouse. We will leave immediately after breakfast (and guests who will come in the morning). Time must be set aside for both the voyage and day-to-day affairs. The ship will leave for Mariehamn after two in the afternoon.

The following team will report on Märket’s events from now on. We wish the next helpers a very nice and rewarding week at Märket!

Jaa tämä somessa

Scroll to top
Skip to content