Hämta från fyrsällskapets turné den fina boken MÄRKET- Havsfyr och gränsland + Fyröarna 2016 väggkalender till det totala priset 45€. (samma pris för det finska paketet MÄRKET- Majakkasaari kahden maan rajalla + kalender)

Boken kan även köpas vid fyrarna Märket och Gustavsvärn.

 

Du kan även betsälla boken från adressen:

 

Julkaisut(a)majakkaseura.fi
Pris 45€, postavgift 10€

 

OBS! För samma postavgift får du flere böcker och även andra av våra produkter (Gäller inte planscher)

 

Mer information: Pekka Väisänen, mobil: +358 44 9700 677

 

Boken säljs även av medlemmar på följande orter:
Helsingfors, tavastehus, Jyväskylä (på beställning), Kotka, Kuopio, Lahtis, Björneborg, Raumo, Tammerfors, Åbo och Vasa.

 

Beställ boken här>>

Jaa tämä somessa

Scroll to top
Skip to content