Genom att köpa våra produkter understöder du fyrar

Finlands fyrsällskap renoverar mistlurskötarens hus på Gustavsvärn i Hangö och Märkets fyr i Ålands hav. Förutom detta producerar vi dokumentärfilmer och utger trycksaker som berättar om de utsatta fyrarnas tillstånd. När du köper fyrsällskapets produkter är du med och räddar de hotade fyrarna. Du kan bekanta dig med våra produkter i presentationen här under. Finlands fyrsällskap sköter försäljningen via posten och via medlemmar. Du kan även få tag på våra produkter vid våra publiktillfällen och andra händelser. Från sidan för produkter hittar du länken till blanketten för beställning av produkter.

Förfrågningar kring produkter:

Julkaisut(a)majakkaseura.fi
eller Pekka Väisänen mobil: 044 55 66 707.