Gustavsvärn och mistlurskötarens hus

Fyrsällskapet har hyrt mistlurskötarens hus av Forststyrelsen sedan den 1.4.2005.  Sällskapet restaurerar och, i mån av möjlighet, återställer  den sista av bostadsbyggnaderna på Gustavsvärn som vittnar om en rik fyrhistoria.
Klippön Gustavsvärn, i folkmun kallad Gustu, har ursprungligen gått under namnet Eldskär. Man hittar Gustavsvärn ca tre kilometer sydväst om Hangö stad. I närheten av Gustu finns även fyrön Russarö. Sydsydost om Gustavsvärn öppnar sig havet. Terrängen på ön utgörs av berg och ett tunt jordlager. Någon direkt växtlighet finner man inte på Gustavsvärn, förutom enstaka rönnar. Någon typ av vegetation trivs främst i skydd av den byggda muren. Gustavsvärn stiger ur havet som en bergstopp. Stränderna är farliga eftersom de på de flesta ställen stupar brant ner i havet. För dykare är de bråda djupen som omringar ön populära. För mindre båtar är det nästan omöjligt att komma i land, förutom vid den byggda bryggan. I svunna dagar utgjorde de branta stränderna lämplig förtöjning för segelfartyg. Man kan ännu hitta stora ringar i bergen från den tiden. År 2006 gav Fyrsällskapet ut en illustrerad historik om Gustavsvärn. Den finns även på svenska och kan beställas från sällskapets nätsidor.

Kom med på talko!

Planering inför säsongen 2019 är i full gång. Vi behöver även i år orädda talkoarbetare till Gustavsvärn. Talkosäsongen börjar i maj och pågår t.o.m. oktober-november.

Under talkosäsongen fortsätter vi med restaurering av mistlurskötarens hus. Arbetet går enligt det renoveringsprogram som uppgjorts. Även den nya bryggan kräver en insats för att bli helt klar. För att delta i talko krävs att du är medlem i Fyrsällskapet.

Kontakt om talko på Gustavsvärn: gustu.talkoot(at)majakkaseura.fi 

 

Dagbok från Gustavsvärn

24.6-30.6. Aarno, Helena, Dennis och Mari

24.6-30.6. Aarno, Helena, Dennis och Mari

24.6 Måndag Klockan 14 avgick Panda från Östra hamnen i Hangö. Byte av talkoarbetare skedde undantagsvis

Lue lisää
 

Foton av Gustavsvärn