Gustavsvärn och mistlurskötarens hus

Fyrsällskapet har hyrt mistlurskötarens hus av Forststyrelsen sedan den 1.4.2005.  Sällskapet restaurerar och, i mån av möjlighet, återställer  den sista av bostadsbyggnaderna på Gustavsvärn som vittnar om en rik fyrhistoria.
Klippön Gustavsvärn, i folkmun kallad Gustu, har ursprungligen gått under namnet Eldskär. Man hittar Gustavsvärn ca tre kilometer sydväst om Hangö stad. I närheten av Gustu finns även fyrön Russarö. Sydsydost om Gustavsvärn öppnar sig havet. Terrängen på ön utgörs av berg och ett tunt jordlager. Någon direkt växtlighet finner man inte på Gustavsvärn, förutom enstaka rönnar. Någon typ av vegetation trivs främst i skydd av den byggda muren. Gustavsvärn stiger ur havet som en bergstopp. Stränderna är farliga eftersom de på de flesta ställen stupar brant ner i havet. För dykare är de bråda djupen som omringar ön populära. För mindre båtar är det nästan omöjligt att komma i land, förutom vid den byggda bryggan. I svunna dagar utgjorde de branta stränderna lämplig förtöjning för segelfartyg. Man kan ännu hitta stora ringar i bergen från den tiden. År 2006 gav Fyrsällskapet ut en illustrerad historik om Gustavsvärn. Den finns även på svenska och kan beställas från sällskapets nätsidor.

Kom med på talko!

Planering inför säsongen 2019 är i full gång. Vi behöver även i år orädda talkoarbetare till Gustavsvärn. Talkosäsongen börjar i maj och pågår t.o.m. oktober-november.

Under talkosäsongen fortsätter vi med restaurering av mistlurskötarens hus. Arbetet går enligt det renoveringsprogram som uppgjorts. Även den nya bryggan kräver en insats för att bli helt klar. För att delta i talko krävs att du är medlem i Fyrsällskapet.

Kontakt om talko på Gustavsvärn: gustu.talkoot(at)majakkaseura.fi 

  Talkoarbete i huvuddrag
 • Renovering på insidan av huset, t.ex. i köket och kammaren
 • Underhållsarbete i huset och på ön överlag
 • Kökssysslor, ss. bereda mat till alla talkoarbetare
 • Guidning av turistgrupper
 • Försäljning av produkter
 • Arbete med att skriva i talkodagboken osv
  Kunskaper och tidigare erfarenhet från talkoarbete påverkar möjligheten att väljas till talkoarbetare. Men det viktigaste är att talkoarbetare har en hurtig attityd och är beredd att ta i där det behövs.
 • Nykomlingar är mer än välkomna – På Gustu får man introduktion i Fyrsällskapets verksamhet samtidigt som man lär känna andra medlemmar.
 • Förstahjälpen kunskaper räknas som ett pluss.  Simkunnighet är ett krav.
 • Vid guidningar är det till fördel om du  kan guida på finska, svenska och engelska. Som hjälp för guider finns bl.a den Gustavsvärn historik som fyrsällskapet gett ut.
 • Du bör vara beredd att anpassa dig till omställningar och fördröjningar som bl.a vädret kan förorsaka. Kom ihåg! inga husdjur får föras till Gustu.
 • Efter att du anmält dig får du ett omfattande infopaket för talko på ön.
 • OBS! Nykomlingar bör delta i ett talkoinfo före deltagande i talko.
  Du kan delta i talkoarbete i en vecka eller i två veckors perioder, eller också enbart under en helg (fre-sö). Dagar när talkoarbetare avbryter eller kommer till talko är söndag och fredag.  

 

För att delta i ett talko krävs att såväl sällskapets medlemsavgift är betald som säsongens talkoavgift. Observera att det finns skilda konton för medlemsavgiften och talkoavgiften.

 • Takoavgiften för sommaren är 30€
 • I talkoavgiften ingår boende, mat och båtresa t/r Hangö, östra hamnen- Gustu
 • Medlemsavgiften för år 2020 är 20€.
 • OBS! NYA MEDLEMMAR: Var vänlig och fyll i ansökan om medlemskap, så att ditt medlemskap träder i kraft.
Alla som för första gången ämnar delta i fyrsällskaptes talko bör delta i ett informationstillfälle. Följande informationstillfällen hittar du under fyrsällskapets Nyheter och händelser-  (Uutiset ja tapahtumat) sidorna.
 

Dagbok från Gustavsvärn

24.6-30.6. Aarno, Helena, Dennis och Mari

24.6-30.6. Aarno, Helena, Dennis och Mari

24.6 Måndag Klockan 14 avgick Panda från Östra hamnen i Hangö. Byte av talkoarbetare skedde undantagsvis

Lue lisää
 

Foton av Gustavsvärn