Frankrike-resan den 23.6.-28.6./28.6..3.7.

Fyrsällskapet koordinerar den traditionella långa resan för föreningens medlemmar i juni-juli. Målet är den här gången den franska atlantkusten. Resan tar ca 11 dagar men somliga  kan deltaga i endast halva resan (första delen 23-28.6., andra delen 28.6. – 3.7.). Resan börjar i Normandiet och slutar i Bordeaux. Resan görs med bilar vilka hyrs i Paris (= samlingsplats). I varje bil åker 4 passagerare. Ensimmäinen delen av resan slutar i St.Nazare/Nantes, varifrån man kommer direkt med tåg till Paris. Eventuella byten av passagerare sker där. Chaufförerna är vanligtvis med under hela resan. Nya bilar kan förena sig med gruppen i St.Nazire/Nantes, eller bli borta.

Resan kostar ca 100 euro/dag (inkl. flyg, personens andel av bilhyran samt boendet i billiga hotell eller resandehem). Chaufförerna har företräde gällande deltagandet. Därefter ges företräde åt chaufförernas make/maka och de medlemmar som deltar för första gången på föreningens långresor ( förutsatt att dessa blivit medlemmar i föreningen före den 12.12.2018). Härefter avgör det hur många gånger personen deltagit i föreningens resor ( de som rest flesta gånger får stå tillbaka). Max. 40 resande ryms med samtidigt. OBS! Fyrsällskapet bestämmer vilka som reser i  vilken bil ( förutom chaufförerna och deras make/maka.

ANMÄLNINGAR: Anmäl dig här senast den 30.1. Du får bekräftelsen och förslaget gällande bilgruppen den 14.2., varefter det lönar sig att välja resan och boendet omedelbart, för hela bilgruppen. Antalet bilar och resenärer kan utökas senare ifall resenärskvoten på 40 personer icke uppnåtts.

Fyrsällskapet uppbär en kostnadsersättnig, som inte återbetalas, på 50 euro. Den bör betalas inom 7 dagar från det deltagandet i resan bekräftats. I annat fall anulleras deltagandet. Betalningen återbetalas ej och om den resande ångrar sig efter att bekräftelsen kommit, är han skyldig att ersätta de andra i bilgruppen ifall återbudet förorsakar kostnader (t.ex. gällande hyrbilen eller boendet).

Resans rutt kan ni bekanta er med på adressen  http://www.kolumbus.fi/hamaeero/majakkamatka2019.htm .

Tilläggsinfo: Pekka Väisänen, pekka.vaisanen(at)majakkaseura.fi (reseledare).


Jaa tämä somessa

Scroll to top
Skip to content