Fyrdokumenten och den varje höst återkommande försäljnings- och filmturn’en utgör
hörnstenarna i Finlands Fyrsällskaps medelanskaffning. Filmerna visar i stor omfattning
finländsk fyrkultur och låter de gamla fyrmästarna och fyrexperterna komma till tals.

Genom deras förmedling ges möjlighet att bekanta sig med platser, som det annars skulle vara omöjligt att komma till. Fyrdokumentens svindlande naturbilder och detaljer och mänskorna som utan egen vinning arbetar för fyrarna gör betraktaren stum. Försäljningsoch
filmturn’en täcker nästan hela Finland.

Filmvisningarna är gratis och öppna för alla. De aktiva i Fyrsällskapet säljer vid tillfällena Fyrsällskapets produkter, med vilka man bekostar sällskapet verksamhet och renoveringsprojekten för hotade fyrar och maritima objekt.Affischen för 2016 års försäljnings- och filmturnéHuvudrollsinnehavaren i filmen “Fyrvaktaren på Märket” Kee Eriksson.

Lisää Kee Eerikssonista Ylen haastattelussa. (Mera om Kee Eriksson i Yles intervju)


 


 

Utdrag ur pressreleaser


 


 

"Hangös öga" (2012)
 
Den 27.10.2012 ges det ut en dokumentärfilm och en bok om den legendariska Hangös
öga.

Hangö fyr, som Topelius kallas Hangös öga får sin första historia och film den 27 oktober, då Finlands Fyrsällskap ger ut båda verk i Hangö. Välkomna till filmvisningen i Hangö, adr. Hankoniemen Lukio, Hagaparken eller Raseborgsvägen 34. Visningen börjar kl 14 och
inträdet är fritt.

Hangö eller nutida Russarö fyr fyllde 150 år den 15 september. Ljuset tändes första gången den 15 september 1862, samma dag som för “tvillingbrodern Söderskärs fyr. Då den blev färdig var den minst den femte fyren eller känningsbåken på samma plats.
Filmen och historiken berättar om fyrens historia och om den utveckling, som skett. Om krigen, om grundandet av staden Hangö, om uppkomsten av trafikförbindelserna (järnvägenhamnen-farleden som tryggades av isbrytarna, emigrationen och sovjetockupationen. Hangöudds, Hangös och Russarös ställning är enastående i Finland. Hangöudd skjuter långt ut i Finska Viken med Russarö som den yttersta spetsen. Därför har den alltid varit
militärstrategiskt viktig. Hangö har även haft en stor betydelse inom sjöfarten, för den har den hamn som lättast gått att hålla öppen under svåra isvintrar.

Huvudförfattare till Russaröhistoriken har varit forskaren Johanna Pakola och sjökapten Seppo Laurell, som också är en av berättarna i filmen.

Många personer som bott eller arbetat på Russarö har intervjuats för filmen och boken.
Boken har illustrerats med arkivmaterial som sällan publicerats eller som nu publiceras för
första gången.
Förläggare för boken och filmen är Finlands Fyrsällskap. Bidrag har erhållits från Suomen
Kulttuurirahasto, fonden för Nyland.
Filmen har premiär och historiken publiceras i Hankoniemen Lukio adr. Hagaparken, Hangö
lördagen den 27 oktober kl. 14. Föreställningen är gratis. Finlands Fyrsällskap önskar dock
att publiken köper av fyrsällskapets produkter för minst 15 E per hushåll. Den nya boken
kostar 10 E. Dessutom säljs panoramakalendern Fyröarna 2013 för 15 E.
Filmen är 65 min. DVD-versionen kommer till försäljning senare försedd med svensk text
med intervjuerna som bonus i extradelen. Historiken kan köpas på plats.

 

Söderskär- Berättelser från en utklippa i Finska Viken
Ett nytt dokument om Söderskärs fyr är pärlan i Fyrsällskapets filmturné.

Finlands Fyrsällskap ordnar under hösten en traditionell visningsturné av fyrfilmerna. Den här hösten är turnen vidsträcktare än förut och sträcker sig från Kotka till Kemi och besöker även många orter i inlandet.
Ny på turnen är dokumentärfilmen om Söderskärs fyr, som ligger utanför Borgå. Filmen heter Söderskär - berättelser från en utklippa i Finska Viken (46 min. 2014) och är gjord av dokumentärfilmaren Sakari Manninen om den 152-åriga fyren och fyrön och om det
omgivande fågelskydsområdet..

Sex personer ha intervjuats för filmen om hur deras liv påverkats av fyren. De är sjökapten Seppo Laurell, fotografen Christian Westerback, ornitologen Martti Hario, fyrens ägare Sebastian Lönnqvist och Ari Laamanen samt Tauno Väänänen, som i barndomen bott långa
tider på fyren och vars farfar/morfar var fyrmästare på Söderskär på 1930- och 40-talet.

 

Som andra film ser vi “Märket 2012” som berättar om Fyrsällskapets renoveringsarbete, längd 25 min..Filmen om Söderskär visas fr.o.m. 13.11 textad till svenska på tvåspråkiga orter.

Jaa tämä somessa

Scroll to top
Skip to content