En viktig del av sjöfartshistorien


Tasku båk är en viktig del av Brahestads och hela Bottenvikens sjöfartshistoria. Från 1850-talet var den ett viktigt sjömärke för staden ända till tiden efter krigen.
Nuförtiden är Tasku båk tillsammans med Iso-Kraaseli båk viktiga maritima symboler för Brahestad. Stadens tredje båk, Kumpele, förstördes av ett blixtnedslag på 1960-talet.

Ön Tasku


Den 16 meter höga båken finns på en av de yttersta öarna i Brahestads skärgård, ön Tasku.
Det är en vacker låg ö , som består av sten och sand och båken finns på västra sidan. Öns naturhamn finns på den östra sidan, där en vacker sanddyn sluttar ut i havet. Tasku är ett populärt utflyktsmål för brahestadsborna, särskilt på vintern , då det går att skida dit.
På ön finns en gammal fiskekoja, som Fyrsällskapet har nytta av under renoveringsarbetena.
Ytterligare finns en större byggnad, ett kafé, som man kommer att använda som serviccebyggnad. Där äter man bl.a. På utsidan finns en grillplats och ett utedass.

 

Båken som skadats av blixten


Tidskriften Latu ja Polku publicerade i numret för mars-april 2016 en färsk bild av Tasku båk. Den visade att båken behöver hjälp omedelbart. Styrelsen för Finlands Fyrsällskap beslöt att fyrsällskapets ordförande Pasi Bergman, byggnadsexperterna Ari Valio och Tapio
Rönkönharju och Pekka Väisänen skulle resa till Brahestad för att träffa stadens tjänstemän.
Vid palavern kom man överens om att samarbeta vid renoveringen av båken. Staden Brahestad skulle stå för materialet och fyrsällskapet skulle som donation få låna
byggställningar under byggnadstiden från en lokal målerifirma.

Reparationsarbetet på Tasku båk utfördes enbart med frivilliga krafter. Fyrsällskapet utsåg Pekka Väisänen till projektledare och till ansvarig byggmästare Jussi Klemetti. För arkitekturen ansvarade Tapio Rönkönharju och som talkokoordinator fungerade Katja Hagfors.


Sommaren 2016 förstärktes båkens hörnstockar, och förnyades det som murknat och byttes likaså bräder ut, som förstörts av blixten. Dessutom lagades taket. Slutligen målades båken med gulmylla, som kokades på ön. Här ser du länkar , där du kan följa renoveringsarbetet:Facebook: Taskun pooki - kunnostusprojekti 2016 (Tasku båk - renoveringsprojekt 2016)

Yle Uutiset: Taskun pooki loistaa merenkulkijoille okrankeltaisena (Den okragula Tasku båk visar sjöfararna vägen)

Jaa tämä somessa

Scroll to top
Skip to content