TACK FÖR TALKOARBETET PÅ YTTERGRUND SOMMAREN 2021

Fyrsällskapet tackar hjärtligt alla dem som denna sommar deltog i talkoarbetet på Yttergrund! Talkosäsongen har varit framgångsrik och mycket solig.

Många olika talkogrupper arbetade flitigt i Yttergrund under sommaren och mycket har under några månader fåtts till stånd. Yttergrunds gårdsplan har röjts och städats och ved har huggits. En kompost har installerats liksom ett komposterande utedass. Kasernbyggnadens rum städades och köket ställdes igång, så nu är det trevligt att komma på talko till Yttergrund.

Den vackra fyren intresserade också besökare, det kom en mängd gäster under sommaren. I synnerhet den Internationella Fyrdagen i augusti drog till sig båtgäster. Fyrsällskapets talkoarbetare har hållit igång Solruttens sommarcafé vid fyren. En mängd gäster har berättat åt talkoarbetarna  om fyrmästare, fyrvaktare och fyrens histora,  värdefull information för Fyrsällskapet.

Vi har också fått hjälp gällande talkoarbetet av olika samarbetspartner, med vilka vi kommer att utveckla verksamheten nästa talkosäsong. Vi samarbetar med Solrutten, Sideby bybutik och Rosenbacks butik samt  Kristinestads segelförening.

Nästa år fortsätter talkoarbetet bl.a. med att koka rödmyllefärg på Yttergrund och måla de  väggytor som behöver ny färg.  Också mera arbete skall göras på gården.

Tack för den gångna säsongen och välkommen till talkoarbete också sommaren 2022!

Talkoansvariga, Johan och Anne, samt Fyrsällskapets styrelse

Jaa tämä somessa

Scroll to top
Skip to content