Coronaviruset sprids runt världen och WHO har ansett coronaviruset vara en pandemi.  Också myndigheterna i Finland rekommenderar att undvika sammankomster och hobbyverksamhet, för att undvika att viruset sprids.

Fyrsällskapets styrelse har därför beslutat flytta vårmötet från det tidigare angivna datumet till slutet av april, den enligt stadgarna sista möjliga tidpunkten. Det nya datumet för vårmötet är preliminärt den 25.4.2020.

Alla Fyrsällskapets filmföreställningar har inhiberats eftersom Fyrsällskapet vill följa allmänna råd gällande sammankomster. Inga nya resor eller evenemang planeras förrän situationen klarnat. Hur coronaviruset inverkar på talkoarbetet på Märket och Gustavsvärn vet vi inte ännu men vi kontaktar talkoarbetarna om förändringar sker.

Fyrsällskapet följer aktivt med situationen och sänder meddelanden på hemsidorna via e-mail.

Jaa tämä somessa

Scroll to top
Skip to content