Hangö stad beviljade Finlands Fyrsällskap den 25.8.2018 ett miljöpris för det förtjänsfulla arbetet på Gustavsvärn.

 

"Hangö miljöpris 2018

Priskommittén har i år (2018) beslutat premiera Finlands Fyrsällskap - Gustavsvärn. Finlands Fyrsällskap har genom iståndsättnings och underhållsarbeten på byggnaderna och fyrön Gustavsvärn lyckats bevara ett stycke fyrhistoria åt kommande generationer. Samtidigt som man åt hugade öppet erbjudit möjligheten att bekanta sig med Gustavsvärn" (Hangö stad, Tekniska och miljöverket: Pressmeddelande 25.8.2018.)


Fyrsällskapets viceordförande, Ari Lainevuo, hade äran att få mottaga priset i samband med Hangödagarna.
Anders Welander, Björn Peltonen och Ari Lainevuo i Hangödagarna.Jaa tämä somessa

Scroll to top
Skip to content